Tidigare student är nu Sida-alumn

Madeleine Wollin

Hur gick det till när du gjorde dina fältstudier till uppsatsen?

– Jag och min uppsatspartner var i Sri Lanka i totalt 10 veckor under våren 2017 i anslutning till att vi tog vår civilekonomexamen på Högskolan i Borås. Mycket av våra intervjuer och bearbetning av informationsinsamlingen gjordes de första veckorna i huvudstaden Colombo. Rapporten skrev vi på resande fot medan vi upptäckte landet genom att bo i homestays på olika platser.

Vad innebär det att vara Sida-alumn?

– Jag är utvald utifrån mina erfarenheter, meriter och förmåga att inspirera andra och ska föreläsa om mina erfarenheter som jag fick när jag skrev min uppsats om mikrolån och fattigdomsbekämpning. Det är 30 personer som varje år väljs ut till att bli Sida-alumner och vi representerar Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, som arbetar med svenskt bistånd på uppdrag av riksdagen för att bekämpa fattigdom och utsatthet i världen. Vi har ett ansvar att nyansera världen och påvisa att det finns fler likheter än olikheter. Främst handlar det om att utmana våra fördomar och förstå att vi lever i en föränderlig värld där alla bidrar till hållbarhet och framtiden.

Har du hållit många föreläsningar?

– Det förväntas att jag ska hålla minst 15 föreläsningar för främst skolor, men också organisationer och föreningar. Jag har hunnit genomföra 10 föreläsningar. I dagsläget boka jag in fler, både med dem som hör av sig med förfrågningar, men också att jag aktivt söker mig till utbildningar och organisationer som jag tror skulle värdesätta mina ämnesområden ekonomi, fattigdom och mikroentreprenörskap.

Vad är dina starkaste minnen från resan?

– Att vi blev väl omhändertagna var vi än var! Jag kände sådan oerhörd tacksamhet och förundran över att såväl främlingar som ledningsgrupper i de företag vi besökte visade så stort förtroende för oss och den vision vi hade om att vår rapport skulle kunna göra en skillnad för global fattigdomsbekämpning.

Vad är din viktigaste lärdom från resan?

– Att vara lösningsorienterad oavsett vad, när eller hur. Att skriva en MFS-uppsats kräver tålamod och flexibilitet. Varken den eller planeringen för vistelsen i Sri Lanka blev som vi hade tänkt oss: men resultatet och upplevelsen blev nog istället mycket bättre än vad vi ens hade kunnat föreställa oss!

Vad kan du ge för råd till studenter som vill söka stipendiet?

– Att förstå att ens uppsats måste ha en koppling till de globala hållbarhetsmålen, men att det ska vara avgränsat till den grad att det är genomförbart. Dessutom är det bra att redan i ansökningsprocessen påvisa att resan är genomförbar genom att redan ha upprättat en kontakt med en organisation eller fått svar på förfrågningar om möjlighet till intervjuer. Men såklart, sätt inte ribban för lågt, stipendiater ska trots allt bidra till att göra världen bättre! Satsa på att vara hjälte.

Vad gör du nu efter examen, förutom att föreläsa som Sida-alumn?

– Min magisteruppsats handlade om kreditgivning och komplexiteten kring samhällsansvar och förutsättningarna kring banker i en helt annan del av världen. Det bidrog till att jag sökte mig till att arbeta inom bankväsendet direkt efter examen för att lära mig mer och använda mig av min kunskap och erfarenheter. Jag har arbetat som privatrådgivare i Handelsbanken sedan examen, men arbetar sedan efter sommaren som företagsrådgivare för Danske Bank. Det är spännande och jag träffar människor varje dag där jag aktivt bidrar till att göra skillnad för dem, vårt samhälle och i förlängningen vår värld. Dessutom arbetar jag som mentor och ledare för ungdomar både nation- och internationellt.

Läs mer

Fältstudier MFS

Sida Alumni  (extern länk)

Globala målen för hållbar utveckling  (extern länk)

Text: Anna Kjellsson
Foto: Privat