Utbildning till aktivitetsinspiratör klar för start

Deltagarna på utbildningen kommer att lära sig hur man organiserar och inspirerar andra. En aktivitetsinspiratör föreslår, organiserar och inspirerar till diverse aktiviteter inom- och utomhus och både enskilt och i grupp. Emma Almingefeldt, universitetsadjunkt och samordnare för utbildningen vid Högskolan i Borås kommenterar:

– Det känns fantastiskt att äntligen få öppna dörren och välkomna en grupp som tidigare har varit portad från högskolan. Det här innebär att vi har kommit ett steg närmare till att vara en inkluderande högskola och att på allvar jobba för en hållbar utveckling utifrån ett socialt- och ett ekonomiskt perspektiv. Det är regeringens ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av FN:s globala mål ”Agenda 2030” och där det fjärde målet handlar om utbildning.

Detta mål är att senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.

Nära koppling till arbetslivet

Annika Malm, senior universitetsadjunkt, har varit med att arbeta fram utbildningen.

– Det känns fantastiskt bra att vi nu äntligen har kommit fram till en start av detta projekt, som kommer att innehålla både studier på högskolan samt praktik ute i Sjuhäradskommunerna. Förberedelserna har pågått i flera år och det har engagerat många olika personer från olika myndigheter samt organisationer. Framgångskonceptet tror vi är den nära kopplingen till arbetslivet. Nu hoppas vi att det blir många sökande från både Borås stad samt våra övriga Sjuhäradskommuner.

Vad innebär det för högskolan?

– Ingen högskola eller universitet i Sverige ger denna möjlighet till eftergymnasiala studier för målgruppen i dagsläget. Det finns exempel på utbildningar för denna målgrupp i bland annat Island, Norge, Irland, USA, Kanada och Australien. För Högskolan i Borås innebär detta uppdrag att vi går ett steg vidare inom breddad rekrytering och breddat deltagande och öppnar upp högskolan, som därmed blir än mer inkluderande, vilket på sikt kommer att gynna alla våra studenter.

Under vägens gång för att utveckla utbildningen har ni bytt projektägare, varför?

– Personer med intellektuella funktionsnedsättningar är i dag uteslutna från möjligheten att läsa på högskola i Sverige på grund av behörighetskraven. Just detta krav blev också ett hinder för Högskolan i Borås att kunna driva projektet och lösningen blev att låta Borås stad ta över projektägarskapet och ge högskolan uppdraget att genomföra det.

Projektet Aktivitetsinspiratör

Aktivitetsinspiratörsprojektet vänder sig till individer som vill motivera och inspirera andra personer till ett aktivt liv. Arbetet för en aktivitetsinspiratör innebär att ”sätta guldkant på tillvaron” i andra personers liv, det vill säga möjliggöra till att livet kan bli mer roligt och meningsfullt. Det kan till exempel vara på en mötesplats, förening, fritidsverksamhet eller annan kommunal verksamhet.

Deltagarna på utbildningen kommer att läsa kurser på Högskolan i Borås och ha aktiviteter i Sjuhäradshallen. De kommer också att göra praktik på arbetsplatser under de två studieåren. Den sista terminen kommer de att praktisera på heltid. När kurser och praktik är godkända får de ett intyg på genomförd utbildning till aktivitetsinspiratör. Efter de två studieåren får deltagarna möjlighet till en tidsbegränsad anställning i Borås Stad (under förutsättning att deltagaren är skriven i Borås) under ett år. Denna anställning kan sedan övergå i en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren anpassar arbetet utifrån individens behov.

Utbildningen ges som uppdragsutbildning av RuC – Regionalt utvecklingsCentrum vid Högskolan i Borås med Borås stad som huvudman. Den genomförs i samverkan Borås stad, FUB Borås, Västergötlands Parasportförbund, Västra Götalandsregionen, Sjuhärads samordningsförbund samt i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och finansieras med medel från Arvsfonden, Västra Götalandsregionen, Sjuhärads samordningsförbund och Borås stad.

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge
Porträttfoto: Henrik Bengtsson