Vinnande koncept för samverkan

Logotyper Vårdforskning i samverkan (ViS)

Deltar gör representanter från lärosätena ovan.