Aktivt arbete att förebygga diskriminering

Diskrimineringslagen uppdaterades 1 januari 2017 och det krävs numera att myndigheter arbetar mer med aktiva åtgärder för att öka tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. Detta innebär att all form av diskriminering aktivt ska förebyggas. 

På Högskolan i Borås handlar det årligen om 300-350 studenter med funktionsvariationer som har rätt till särskilt stöd och det finns ett centralt regelverk som styr det stöd de kan få. Utifrån dessa regler har respektive akademi ansvar för att se till att studenterna får det stöd de behöver. För att som enskild lärare kunna tillgodose detta och möta studenternas förfrågningar behöver det finnas tydliga rutiner om vem som gör vad inom akademin.

– Om du som lärare får frågor från en student kan du alltid börja med att fråga om hen har fått ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd. Genom det kan du få veta vad hen har rätt till, berättar Anita Lindahl, samordnare för studenter med funktionsvariationer, och fortsätter:

– Om studenten inte har ett sådant dokument ska det finnas tydliga direktiv inom akademin om hur du tar frågan vidare och är du osäker ska du vända dig till din närmaste chef. Det är viktigt att studenten får ett bra bemötande och den hjälp hen har rätt till.

”Regler i all ära, men hur gör jag i praktiken?”

För att hjälpa lärare att ge det stöd som behövs kommer Anita Lindahl tillsammans med Linda Borglund, samordnare för lika villkor, att i oktober ge en intern kurs i ämnet med titeln ”Regler i all ära, men hur gör jag i praktiken?”.

– Där kommer vi bland annat att diskutera reglerna för studenter med funktionsvariation och lärares erfarenheter av att ge stöd, säger Anita Lindahl.

Både Anita Lindahl och dyslexipedagog Susanna Hagelberg finns också tillgängliga för konsultationer av konkreta fall där det finns en osäkerhet hur stödet ska genomföras.

Mer information

Anmäl dig till kursen ”Regler i all ära – men hur gör jag i praktiken?”

Läs mer om högskolans arbete med lika villkor

Kontakta Anita Lindahl, samordnare för studenter med funktionsvariation

Kontakta Susanna Hagelberg, dyslexipedagog

Ta del av diskrimineringslagen (extern länk)

Text: Isabella Lundin/Johanna Avadahl
Foto: Anna Sigge