Bussiga barn – bättre betyg

En studie som genomförts på FoU Sjuhärad Välfärd visar att prosocialt beteende medför att skolbarn i årskurs 3-6 även klarar skolarbetet bättre över tid. Att det är så bland kinesiska och amerikanska skolbarn visste man redan. Men att detta stämmer också i Nordeuropa där vi håller på att vänja oss vid att leva i ett multietniskt samhälle, har ingen visat tidigare.

Undersökningen har genomförts på ett sätt som ger stöd för en orsaksriktning där prosocialt beteende leder till bättre skolprestationer ett halvår senare. Sambandet var lika starkt oavsett barnens etniska bakgrund. Resultaten redovisas i en vetenskaplig artikel, publicerad i the Journal of Educational Research och som författats av Göran Jutengren och Eva Medin. Skolbarnens uppgifter analyserades med en statistisk metod för longitudinella undersökningar som kan påvisa samband med större säkerhet än vad som gjorts tidigare.

I artikeln framgår också att det finns vetenskapligt förankrade program för att arbeta med prosocialt beteende bland skolbarn. En omfattande genomgång av fler än 200 skolbaserade insatser där man velat hjälpa barn att öva upp sina sociala och emotionella färdigheter visar att detta i många fall fungerar.

Socialt och emotionellt lärande som pedagogisk metod handlar i korta drag om att träna barnen i (a) självkännedom och förmåga att hantera sina känslor, (b) att förstå hur sociala relationer fungerar och att hantera problem och konflikter, och (c) att ta ansvar för sina egna handlingar.

Läs mer

Ladda ner artikeln från tidskriftens hemsida.