Campus och hållbarhet ny avdelning inom Verksamhetsstöd


Den nya avdelningen består av 14 medarbetare som arbetar med lokalförsörjning, som servicetekniker, i receptionen, med kemikaliesamordning och med stöd för hållbar utveckling. Verksamheten inom Campus och hållbarhet har tidigare varit del avdelningarna Ekonomi samt Campusservice och IT. I samband med förändringen byter Campusservice och IT avdelningsnamn till IT.

– Att samla stöd för lokalförsörjning och hållbar utveckling i en egen avdelning ger förutsättningar för att mer aktivt uppfylla högskolans behov samtidigt som det ger områdena en större synlighet såväl internt som externt, förklarar Karin Cardell, förvaltningschef.

– Vårt befintliga lokalbestånd omsätter mer än 100 miljoner kronor per år och vi förutspår att campus ska fortsätta att expandera. Redan i dag rankas högskolan högt för sitt hållbarhetsarbete och högskolans ledning vill att arbetet ska fortsätta ha hög prioritet.

Campus- och hållbarhetschef

I samband med inrättandet av den nya avdelningen tillträder även en campus- och hållbarhetschef, Charlott Sundeen. Hon kommer närmast från Lokalförsörjningsenheten på Arbetsförmedlingen där hon har jobbat i åtta år.

– I mitt nya arbete här på högskolan tror jag att jag kommer ha stor nytta av min chefserfarenhet från en stor myndighet. Jag tar också med mig lång och bred erfarenhet från lokalförsörjningsområdet. Under hösten kommer mycket fokus ligga på att lära känna verksamheten och mina medarbetare. Målet är att vi tillsammans som ny avdelning ska utveckla verksamheten på bästa sätt, berättar hon.

Inom Campus och hållbarhet hanteras frågor som kontakt med hyresvärdar, ombyggnationer, lokalanpassningar, inredning och omflyttningar, säkerhetsfrågor, lokalvård, AV-teknik, godsleveranser, avfallsfrågor, reception, telefonväxel, etc.

Text och porträttfoto: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén