Transporter och internationella hållbarhetsinitiativ

Fabrik

Utifrån din forskning, vilka är de viktigaste frågorna inför valet?

– Hållbarhetsfrågorna är de viktigaste, speciellt med fokus på hållbar och förnyelsebar energi. Tillgång till hållbar energi är grunden i att kunna bygga hållbara textila värdekedjor, lokalt och globalt. Det bästa är om politiken kan tänka sig satsa på internationella initiativ, som till exempel omställning till hållbar energi i Bangladesh, eftersom mycket av produktionen sker där och landet är väldigt fossilbränsleberoende.

– En annan viktig fråga är omställningen av transportsystemet till ett mer energieffektivt sådant. En stor del av vårt koldioxidavtryck kommer från att vi kör bilen till affären när vi handlar kläder och kan den transporten göras energieffektivare har vi mycket att vinna.

– Det behöver också bli lagligt för butiker att samla in kläder, i nuläget är det bara kommunerna som får göra det.

Vad är viktigt att allmänheten känner till när de tar ställning i de här frågorna?

– Allmänheten behöver förstå att det är korta transporter till affären eller till utlämningsstället för paket som har näst högst miljöpåverkan vid deras klädköp, fiber- och materialframställning har högst, och de behöver ta beslut i förhållande till det.

Hur vet du det?

– En forskare som heter Sandra Roos har kommit fram till det (länk till avhandling nedan, reds.anm.).

Läs mer

Länk till Sandra Roos avhandling  (extern länk)

Jonas Larsson forskarprofil

Hur vet du det (extern länk)

Tidigare i artikelserien

"Fria skolval samt ordning och reda", pedagogikforskaren Jakob Billmayer

"Öka den digitala kompetensen", informatikforskaren Stefan Cronholm

"Fler slutna kretslopp", samhällsbyggforskaren Agnes Nagy

"Myndigheter behöver samarbeta för att lösa människors behov", ekonomiforskaren Mikael Löfström.

"Sjuksköterskors ledarskap behövs i äldrevården", vårdforskaren Karin Josefsson 

"Material och resurser behöver återvinnas och återanvändas", resursåtervinningsforskaren Anita Pettersson

Text: Anna Kjellsson
Foto: Henrik Bengtsson, Mostphotos