Han är redo för polisutbildningen

Fredrik Strömkvist
Att vara polis är att göra skillnad. Som polis skapar du trygghet för oss människor och det samhälle vi lever i. Yrkesutbildningen förbereder dig på att kunna hantera många olika situationer som uppstår när vi befinner sig i utsatthet, i glädje eller i sorg eller bara är i behov av vardagligt stöd.

Sedan det i juli i år blev klart att Borås blir den femte orten i landet som får bedriva polisutbildning pågår planeringen för fullt på högskolan. Kursplaner ska sättas, lokaler och övningsområden

ska iordningställas och lärare ska rekryteras. Först ut av lärarna är polisinspektör Fredrik Strömkvist. Han är anställd av polismyndigheten, men har högskolan som arbetsplats. Specialiserad på vapen och taktik kommer han att utbilda studenterna i Polisiär konflikthantering, vilket omfattar nämnda ämnesområden samt fysiska tekniker och metoder. Men också mental träning, akutsjukvård, kommunikation och om polisrollen och dess uppdrag med mera.

– Mycket av det jag lär ut handlar om att lära studenterna metoder för att minska stressen som ofta uppstår i tjänst samt ha en stor praktisk förmåga. Den mentala förberedelsen när du kommer ut till en insats är oerhört viktigt. För egen del har jag alltid värderat tiden från utryckning till insats som väldigt betydelsefull för min mentala förberedelse. Då går jag igenom vad jag ska göra och hur, säger han.

Sedan 2013 arbetar han heltid med att utbilda poliser i polisiär konflikthantering. När han i år fick frågan om att vara med och starta upp polisutbildningen i Borås tackade han ja direkt.

– Utan tvekan. Det ska bli superkul och väldigt spännande att få utbilda framtidens poliser.

Stort intresse för polisutbildningen
Han har bara varit på plats några veckor men nyfikenheten på honom och på utbildningen är stor i Borås. Han har redan intervjuats i flera lokalmedia, allmänheten följer uppstarten med intresse och från medarbetare och studenter kommer frågor. En vanlig fråga är om polislärare kommer att bära polisuniform på högskolan. Svaret är ja.

– För egen del blir det nog några dagar i veckan, lite beroende på mina uppgifter och roller för dagen.
Vissa dagar kommer jag även ha mitt tjänstevapen. Det gäller mina polislärarkollegor också,
som kommer att vara cirka 15 personer när utbildningen är fullt utbyggd.   

Han berättar att en del hajar till när de ser honom med uniformen på campus, de flesta
tittar och hälsar nyfiket, andra viker undan blicken. Fredrik funderar ett tag och säger:

– De kanske har med sig en grundsyn om poliser som kopplar till något som har hänt tidigare i livet,
eller varifrån de kommer. I vissa kulturer kan poliser vara något som väcker obehag. Alla bär på sin historia och sina erfarenheter. Det respekterar jag, säger han och uppmanar lärare på högskolan att bjuda in honom och hans kollegor att berätta mer om polisen och vilka de är.

Han minns att de första poliskullarna i Växjö inte alltid mottogs positivt från övriga studenter, men idag är det fullt naturligt och få som reagerar. Kommunikationen är viktig.

Studenter får inte ingripa som poliser
Även studenterna bär polisuniform men då med orange väst. Något vapen har de inte. De har även den välkända båtmössan men med ett studentemblem istället för polismärket som färdiga poliser bär. Uniformen får de endast ha på sig innanför bestämda områden och stråk.

– Det är till exempel förbjudet för polisstudenter att ha uniformen på sig ute på stan, det kan
leda till dumma situationer. Man ska vara medveten om att man som polisstudent inte får ingripa.
Du har inga polisiära befogenheter, för polisstudenter gäller samma regler som för alla andra, det vill säga envarsgripande.

Fullt utbyggd kommer utbildningen omfatta cirka 500-600 studenter, varav hälften läser på
distans, och det kommer att märkas, menar Fredrik.

– Under varma dagar kommer det exempelvis vara utomhusövningar lite varstans i området.
Det kommer att vara uppmärkt med övningstält och olika scenarion där polisstudenterna lär sig göra ingripanden. Polisstudenter kommer att bli en vanlig, fullt naturlig syn.

Men än så länge är det mesta som vanligt på campus. Den 21 januari 2019 blir det skillnad.
Då gör de framtida poliserna entré.

Sedan det i juli i år blev klart att Borås blir den femte orten i landet som får bedriva polisutbildning pågår planeringen för fullt på högskolan. Kursplaner ska sättas, lokaler och övningsområden ska iordningställas och lärare ska rekryteras. Först ut av lärarna är polisinspektör Fredrik Strömkvist. Han är anställd av polismyndigheten, men har högskolan som arbetsplats. Specialiserad på vapen och taktik kommer han att utbilda studenterna i Polisiär konflikthantering, vilket omfattar nämnda ämnesområden samt fysiska tekniker och metoder. Men också mental träning, akutsjukvård, kommunikation och om polisrollen och dess uppdrag med mera.

– Mycket av det jag lär ut handlar om att lära studenterna metoder för att minska stressen som ofta uppstår i tjänst samt ha en stor praktisk förmåga. Den mentala förberedelsen när du kommer ut till en insats är oerhört viktig. För egen del har jag alltid värderat tiden från utryckning till insats som väldigt betydelsefull för min mentala förberedelse. Då går jag igenom vad jag ska göra och hur, säger han.

Sedan 2013 arbetar han heltid med att utbilda poliser i polisiär konflikthantering. När han i år fick frågan om att vara med och starta upp polisutbildningen i Borås tackade han ja direkt.

– Utan tvekan. Det ska bli superkul och väldigt spännande att få utbilda framtidens poliser.

Stort intresse för polisutbildningen
Han har bara varit på plats några veckor men nyfikenheten på honom och på utbildningen är stor i Borås. Han har redan intervjuats i flera lokalmedia, allmänheten följer uppstarten med intresse och från medarbetare och studenter kommer frågor. En vanlig fråga är om polislärare kommer att bära polisuniform på högskolan. Svaret är ja.

– För egen del blir det nog några dagar i veckan, lite beroende på mina uppgifter och roller för dagen. Vissa dagar kommer jag även ha mitt tjänstevapen. Det gäller mina polislärarkollegor också, som kommer att vara cirka 15 personer när utbildningen är fullt utbyggd, säger han.

Han berättar att en del hajar till när de ser honom med uniformen på campus, de flesta tittar och hälsar nyfiket, andra viker undan blicken. Han funderar ett tag och säger:

– De kanske har med sig en grundsyn om poliser som kopplar till något som har hänt tidigare i livet, eller varifrån de kommer. I vissa kulturer kan poliser vara något som väcker obehag. Alla bär på sin historia och sina erfarenheter. Det respekterar jag, säger han och uppmanar lärare på högskolan att bjuda in honom och hans kollegor att berätta mer om polisen och vilka de är.

Han minns att de första poliskullarna i Växjö inte alltid mottogs positivt från övriga studenter, men idag är det fullt naturligt och få som reagerar. Kommunikationen är viktig.

Om polisprogrammet
Polisprogrammet är en utbildning som ges på uppdrag av Polismyndigheten och som omfattar fem terminer. I de två sista terminerna ingår aspiranttjänstgöring om sex månader. Teoretiska studier varvas med praktik genom övningar, fältstudier och färdighetsträning som i vissa delar ställer krav på fysisk förmåga. Polisutbildningen är problembaserad vilket innebär att du som student får lära dig att söka kunskap, analysera problem, se orsakssamband, finna lösningar samt fatta beslut och utvärdera dina insatser.

Studenter får inte ingripa som poliser
Även studenterna bär polisuniform men då med orange väst. Något vapen har de inte. De har även den välkända båtmössan men med ett studentemblem istället för polismärket som färdiga poliser bär. Uniformen får de endast ha på sig innanför bestämda områden och stråk.

– Det är till exempel förbjudet för polisstudenter att ha uniformen på sig ute på stan, det kan leda till dumma situationer. Man ska vara medveten om att man som polisstudent inte får ingripa. Du har inga polisiära befogenheter, för polisstudenter gäller samma regler som för alla andra, det vill säga envarsgripande, förklarar han.

Fullt utbyggd kommer utbildningen omfatta cirka 500-600 studenter, varav hälften läser på distans, och det kommer att märkas, menar Fredrik Strömkvist:

– Under varma dagar kommer det exempelvis vara utomhusövningar lite varstans i området.
Det kommer att vara uppmärkt med övningstält och olika scenarion där polisstudenterna lär sig göra ingripanden. Polisstudenter kommer att bli en vanlig, fullt naturlig syn.

Men än så länge är det mesta som vanligt på campus. Den 21 januari 2019 blir det skillnad.
Då gör de framtida poliserna entré.

Läs mer

Läs mer om att bli polis (extern sida)

Text och foto: Henrik Grönberg