Interaktivt om digitalisering och AI på ITSM-konferens

Storbild som visar resultat på mentimeterfråga.

Service management i IT-sektorn och digitaliseringens möjligheter och utmaningar utifrån både ett organisatoriskt och tekniskt perspektiv var i fokus på konferensen, som var den sjunde i ordningen att arrangeras vid Högskolan i Borås. Ett hundratal deltagare från såväl näringsliv, kommuner och landsting som lärosäten deltog.

Nytt grepp fick igång deltagarna

Nytt grepp på årets konferens var att engagera deltagarna till att diskutera och ta ställning i olika frågor kring temat service management och digital transformering. Bland annat var en session interaktiv på så vis att deltagarna delades in i små grupper för att kunna diskutera frågor och sedan ta ställning via mobilen i appen Mentimeter, där de samlade svaren visades upp direkt på storbild.

– Vi valde i år att ha två interaktiva sessioner kring två teman, digitalisering och artificiell intelligens, AI. Deltagarna delades in i en intressant blandning av grupper för att få till ett bra kunskapsutbyte sinsemellan och med ledarna av sessionen, berättar Stefan Cronholm, professor i informatik vid Högskolan i Borås.

Vid sessionen kring AI fick deltagarna ta ställning till huruvida AI kommer att ta över beslutsfattande, vilka slags frågor AI inte kan ta över från människan och vilken roll AI kommer att spela inom IT och service management, ITSM, i framtiden. Sammantaget kring de snabba diskussionerna var de överens om att AI kan sköta mycket och ta många stora beslut, speciellt om besluten fattas på mätbara data, men när det gäller känslomässiga frågor trodde de att AI inte når upp till människans förmåga.

Läs mer

ITSM står för IT och Service Management. ITSM-konferensen är ett årligt evenemang som samlar intressenter inom området från näringsliv, kommuner och landsting samt lärosäten. Konferensen arrangeras av Högskolan i Borås i samarbete med itSMF.

Läs mer om forskningen inom handel och IT vid Högskolan i Borås.

Läs mer om itSMF, ideellt nätverk av professionella användare av IT Service Management.

Text och foto: Solveig Klug