Ny bok om kristen antinazist presenteras i Borås och Berlin

Bokomslag, En utsträckt hand till masseländets landI år är det 125 år sedan Birger Forell föddes. Detta uppmärksammas nu i tre för Forells livsgärning mycket betydelsefulla städer: Borås, Espelkamp och Berlin. I samband med firandet i Borås (22 september) och Berlin (14 oktober) presenteras boken En utsträckt hand till masseländets land: Antinazisten och Tysklandsvännen Birger Forell 1893–1958 av idé- och lärdomshistorikern Johan Sundeen, docent och universitetslektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

Borås som bas

1944 grundade Birger och hustrun Calise Forell Kommittén för kristen efterkrigshjälp. Med Borås som bas organiserade de stora hjälpsändningar till ett sönderbombat Tyskland. Birger Forells mest monumentala insats var grundläggandet av flyktingsstaden Espelkamp. Kring ett antal ammunitionsmagasin växte en ny samhällsgemenskap fram.

Gestaltar dramatisk livsgärning

En utsträckt hand till masseländets land tecknar Johan Sundeen ett porträtt av Birger Forell genom att gestalta dennes dramatiska livsgärning, som präglades av en stor kärlek till det tyska folket och tyskt andligt liv. Johan Sundeen kommenterar:

– Till Forells betydelse hör att han gjorde Europa medvetet om nationalsocialisternas förföljelser av kyrkorna. Under Tredje rikets tid stod Forell i nära kontakt med den oppositionella Bekännelsekyrkans ledande män.

 Kristenhetens historia under 1900-talet ger tyvärr många exempel på hur intellektuella kristna låtit sin livsåskådning korrumperas av totalitära ideologier, både av nationalsocialism och av marxism-leninism. Birger Forell företrädde en konsekvent antitotalitär åskådning.Han är för många en förebild när det gäller vårt ansvar för medmänniskan. Under Forells tid som kyrkoherde i Borås förvandlades delar av församlingshemmet till ett packhus, där förnödenheter och kläder staplades från golv till tak.

Johan Sundeen

Johan Sundeen är docent i idé- och lärdomshistoria och verksam som forskare och lärare vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Han har tidigare bland annat gett ut boken 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989 som fått stor uppmärksamhet.

En utsträckt hand till masseländets land: Antinazisten och Tysklandsvännen Birger Forell 1893–1958 utgör den 44:e boken i rapportserien Vetenskap för profession som ges ut vid Högskolan i Borås.

Boksläpp

Datum och tid: 27 september kl. 13:00 — 13:30 
Plats: C432, Högskolan i Borås, Allégatan 1

Läs mer

Johan Sundeens forskarprofil.

En utsträckt hand till masseländets land: Antinazisten och Tysklandsvännen Birger Forell 1893–1958 (pdf).

Rapportserien Vetenskap för profession.