Ny rektor – ett steg närmare beslut

Hur går processen att utse ny rektor till?

– Det är en lång process och till mitt stöd har jag haft en rekryteringsgrupp. Fyra välmeriterade personer har intervjuats, såväl kvinnor som män. Efter förankring i rekryteringsgruppen tog jag ställning för att föra Mats Tinnsten, i dag professor och prorektor vid Mittuniversitetet, till hörande.

Gunilla Herdenberg berättar vidare att rektor anställs av regeringen efter förslag från styrelsen för högskolan. Innan styrelsen beslutar vem som föreslås som rektor ska lärarna, övriga anställda och studenterna höras om kandidaten. Det gjordes den 4 september.

– Beskrivning av hur hörandet genomförts redovisas sedan till regeringen när styrelsen avger sitt förslag.

Innan styrelsen tar ställning till förslag till rektor, vilket sker den 4 oktober, ska förslaget MBL-förhandlas. Om styrelsen sedan bifaller föreslås att Mats Tinnsten anställs som rektor från den 1 januari 2019 och för en period om sex år. Regeringens beslut förväntas sedan någon gång före årsskiftet.

Hur gick hörandet till?

– Mats Tinnsten presenterade sig själv och sina erfarenheter. Han berättade om hur han ser på rektorsuppdraget och varför just vår högskola väckt hans intresse. Hörandeförsamlingen ställde sedan en mängd frågor. Det blev, som jag uppfattar det, ett lättsamt och fördjupande samtal. Efter hörandet sammanfattade de tre hörandegrupperna sina intryck.

Vilka som deltar under hörandet är föreskrivet genom ett särskilt styrelsebeslut och följer det som under lång tid varit vanligt vid högskolans rektors- och prorektorsrekryteringar. Hörandeförsamlingen bestod av runt 40 personer; lärare, övriga anställda och studenter. Därutöver var styrelsens ledamöter och rekryteringsgruppen inbjudna.

Varför är det bara en slutkandidat?

– Mats Tinnsten uppfyller den beslutade kravprofilen för rektorsuppdraget väl, något som vi inte fann på samma sätt hos övriga kandidater. Processen fram till hörandet har varit gedigen och bestått av en mängd möten och intervjuer liksom referenstagning och personlighetsbedömning. Hörandeförsamlingen träder in i rekryteringens slutskede och har enbart hörandetillfället som sitt underlag. Hörandet fyller funktionen av att internt inom högskolan förankra kandidaten och är alltså inte ett val mellan flera.

– Som underlag till kravprofilen genomfördes bland annat intervjuer med drygt 40 anställda och studenter. Jag är glad över en bredd av delaktighet och visat engagemang i de förväntningarna som finns på ny rektor. Samtidigt vill jag säga att kravprofilen efterfrågar högt ställda förmågor, erfarenheter och kvalifikationer. Initialt arbetades det med ett tiotal namn och kanske begränsades startfältet till exempel av att vi tydligt värdesatt hög akademisk legitimitet, professorserfarenhet, gedigen erfarenhet av ledarskap på hög akademisk nivå och chefserfarenhet, också som chef för chefer.

Läs intervju med Mats Tinnsten.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Peter Andersson, Anna Sigge