Nya avfallskärl med ny märkning på plats i Balder

Sorteringskärl för avfall

– Med de nya avfallskärlen kan du redan nu hjälpa till att minska det brännbara avfallet genom att i första hand sortera i närmaste pentry och i andra hand i de nya kärlen i korridorerna, förklarar Tina Ottosson, handläggare för hållbar utveckling.

Kärlen är märkta med tydliga symboler för att det ska vara lätt att sortera rätt.

Nya kärl finns i korridorerna A3, A4, A6, B3, B5, B6, C2, C3, C5, C6, C8, D2, D4, D5, D6, D7, E4, E5 och E8.

– Inledningsvis kommer städet att tömma de nya kärlen en gång i veckan, men om det exempelvis blir mycket matavfall ökar vi frekvensen för tömning. Vi kommer att följa upp hur det fungerar, så att det blir så bra som möjligt, säger Tina Ottosson.

Frågor eller felanmälan?

Om du har frågor eller vill felanmäla något, mejla till: miljoledningssystemet@hb.se

Läs mer

Inblicksfrågan 16 april 2018 om papperskorgar i kontoren. 

Text och foto: Solveig Klug