Presenterar för att inspirera – dags för Forskar Grand Prix

Forskar Grand Prix 2017

När: Fredag den 28 september 
Tid: 13:00-14:30 
Plats: Sal M204, Högskolan i Borås (salen ligger i Sandgärdet, samma byggnad som biblioteket).

I juryn sitter: Jon Koldenius, journalist på Radio P4 Sjuhärad, Soly Erlandsson, senior professor i psykologi vid Högskolan Väst och Petra Andersson, verksamhetsledare för dans på Kulturföreningen Tåget. Konferencier är Jenny Johannisson, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Alla är välkomna att vara med i publiken!

Plagg som känner av solens UV-strålar, varför pojkar skojretas i skolan, hur ungdomars sömn och skolstress hänger samman, vad som orsakar förlossningsskador och att göra om kläder istället för att slänga dem. Detta ska fem personer berätta om. I publiken, redo att bedöma insatserna, sitter cirka 200 gymnasieelever, som tillsammans med en jury avgör vem som kammar hem priset.

– Jag tycker om att presentera det jag jobbar med och att inspirera människor, men har aldrig presenterat min forskning på svenska och inte heller för en allmän publik. Det blir spännande! Sen tycker jag också om att tävla, säger Sina Seipel, doktorand inom Textil och mode på Textilhögskolan om sin medverkan.

En annan som kommer att tävla är Fredrik Zimmerman, forskare inom Pedagogiskt arbete:

– Jag tycker att det är intressant att testa nya sätt att sprida forskning på och hoppas att publiken av min presentation får nya insikter om hur könsnormer påverkar elevers handlande i skolan, säger han.

Inspirerar till intresse för forskning

Sex deltävlingar hålls på olika håll i Sverige: Borås, Karlshamn, Lund, Skövde, Stockholm och Västerås. Högskolan i Borås anordnar Forskar Grand Prix för femte året i rad som en av aktiviteterna under ForskarFredag (som i år inträffar under både 27 och 28 september). Alla deltagare får coachning i presentationsteknik och scennärvaro.

– Vi tycker det är viktigt att de som arbetar med forskning kan prata om sitt viktiga arbete så att alla förstår. Vi vill också ge gymnasieeleverna en chans att komma i närkontakt med forskning och inspirera dem att intressera sig för vetenskap, säger Therése Andersson, en av projektledarna för ForskarFredag i Borås.

Vinnaren går vidare till den nationella finalen i Stockholm den 27 november.

De tävlande

Fredrik Zimmerman, universitetslektor inom Pedagogiskt arbete:

– I min presentation ger jag en förklaring till varför pojkar skojretas i klassrummet. Hur det skulle gynna flickors och pojkars prestationer och välmående i skolan om man motverkade detta. 

Ida Nilsson, läkare och doktorand vid Södra Älvsborgs Sjukhus och forskar om förlossningsskador:

– Djupa förlossningsskador kan ge stora besvär både på kort och på lång sikt, och de är därför viktiga att förebygga. Det går fortfarande inte förutsäga vilka kvinnor som kommer att skadas men genom att ta reda på vad som orsakar skadorna kan man få en aning om vilka som löper en högre risk för att drabbas.

Malin Jakobsson, doktorand inom Människan i vården:

– Min studie visar att en stor del av samhällets ungdomar inte sover tillräckligt och har sömnsvårigheter, detta kan påverka deras utbildning och hälsa. Studien bekräftar också att faktorer som skolstress, låg självuppfattning och hög medieanvändning har samband med sömnen. Ytterligare kunskap behövs för att forma det främjande och förebyggande arbetet – denna kunskap finns till stor del hos ungdomarna själva.

Sina Seipel, doktorand inom Textil och mode:

– Även om det har forskats länge kring smarta textilier som till exempel plagg som känner av solens UV-strålar finns bara ett fåtal produkter ute på marknaden. Detta är på grund av att dagens produktionsmetoder är för dyra och skadar miljön genom att det används alldeles för mycket resurser. I min forskning använder jag nya, mer hållbara textila processer som gör att tillverkningen av smarta textilier blir billigare och därmed kan fler smarta produkter utvecklas och till slut nå konsumenten.

Adrian Zethraeus, projektledare för Re:Textile:

– Jag driver forskningsprojektet Re:Textile. Projektet syftar till att utveckla praktisk kunskap om detta nya sätt att se på design av produkter, affärsmodeller, värdekedjor och materialflöden enligt teorierna om cirkulär ekonomi.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Suss Wilén