Primula stängs tillfälligt

Primula är högskolans löne- och personaladministrativa system, där också teknisk/administrativ personal tidsredovisar.

Det är endast själva inloggningen samt länken till inloggningssidan som förändras i och med flytten av webbtjänsten, ingenting övrigt i systemet påverkas.

Förändring: Ny webbadress till Primula

Ny webbadress blir hb.hr.evry.se. Den gamla adressen primula.hb.se kommer också att finnas kvar.

Förändring: Federerad inloggning

En så kallad federerad inloggning införs för att höja systemets säkerhet mot intrång.

Du loggar in i Primula med ditt vanliga användar-id och ditt lösenord precis som tidigare (själva inloggningssidan kommer dock att se annorlunda ut).

Den federerade inloggningen innebär att du då också automatiskt kommer att vara inloggad i högskolans andra system som har federerad inloggning. Exempel på system som har detta är Box, Egencia och Sunet Survey. Det är därför viktigt att du loggar ut och stänger ner din webbläsare när du är klar i systemet, särskilt om du använder en publik dator.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Anna Sigge