Söker svar på hur egenskaper hos härdplaster kan styras

Provflaska med flytande hart

– Sedan flera år har vi bedrivit forskning för att utveckla härdplaster från olika förnybara material. Dessa härdplaster är sirapsliknande vätskor som sedan härdas till styva material och kan användas till exempel för att tillverka kompositmaterial. En viktig faktor är hur dessa material bryts ned. För vissa tillämpningar, till exempel en produkt för utomhusbruk, är en lång hållbarhet viktig. För andra produkter behövs kanske inte en lika hög beständighet. Hur kan vi styra detta redan när plasten tillverkas? Detta ska vi undersöka mer i detalj. Sedan flera år har vi bedrivit forskning för att utveckla härdplaster från olika förnybara material, till exempel majs.

Varför är detta viktigt att forska om?

– Det är viktigt att vi får kunskap om hur man kan designa olika bioplaster för olika ändamål. Det finns idag väldigt lite kunskap kring detta.

Hur ska ni gå till väga?

– Vi kommer att syntetisera härdplaster från förnybart material. Plasterna kommer att ha olika kemisk struktur. Vi kommer sedan att göra åldringstester och komposteringstester för att se hur den kemiska strukturen inverkar på egenskaperna.

Vad hoppas ni få för resultat?

– Vårt långsiktiga mål är att lära oss designa olika plaster för att kunna styra beständighet och biologisk nedbrytbarhet för olika ändamål.

Vad betyder det att ni har fått medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad?

– Utan medel från stiftelsen hade vi inte kunnat göra denna studie, så det betyder mycket för oss. Pengarna kommer att användas till lönekostnader och till material.


Stiftelsen delar varje år ut bidrag till forskning/utbildning, näringsliv, kultur och idrott i kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga och Borås stad. 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats.

Läs mer

Aktuellt projekt: Beständighet och komposterbarhet av biobaserade härdplastkompositer

Bidraget delas ut under Days of Knowledge den 11 december. Läs mer om arrangemanget.

Dan Åkesons forskningsprofil

Forskargruppen Polymerteknologi

Dessa projekt fick forskningsbidrag 2018

Text: Solveig Klug
Porträttfoto: Erik Wasselius
Foto: Mostphotos