Studentkårens nya styrelse på plats

	Kevin Rylander, Ellen Högberg, Frida Holmkvist och Simon Hellgren.

– Det här är ett jätteroligt uppdrag. Inledningsvis har vi organiserat oss och det har varit mycket planeringsarbete. Vi har sett över våra arbetsprocesser och arbetsfördelningen mellan oss, berättar Ellen Högberg.

Medan hon som ordförande ska se till att verksamheten går runt, kommer Kevin Rylander att hålla koll på avtal kring studentinflytandet i nämnder och utskott på högskolan, en uppgift han även hade under förra presidieperioden.

Studentkåren i Borås
Antal medlemmar: cirka 900 Styrelse läsåret 2018-2019:
Ordförande: Ellen Högberg (tog examen i textil produktutveckling och entreprenörskap våren 2018).
Vice ordförande: Frida Holmkvist (studerar till grundlärare årskurs 4-6 parallellt med arbetet i kårstyrelsen).
Presidial med ansvar för studentinflytande:
Kevin Rylander (tog examen våren 2017 på Systemvetarutbildningen).
VD samt presidial med ansvar för the Kårner: Simon Hellgren (har studieuppehåll från utbildningen Industriell ekonomi – byggteknik).
Styrelsen sitter i 12 månader och skifte till nytt presidum sker i månadsskiftet juni-juli. Studentkåren i Borås har studentrepresentanter i högskolans styrelse, nämnder och utskott. Styrelsen finns på Sandgärdet, trappan upp i Vardagsrummet utanför biblioteket.
Läs mer: Studentkåren i Borås (extern webbsida)

Vill jobba för transparens

Styrelsen kommer under året att jobba för att studentkåren ska bli mer synlig för studenterna.

– Vi vill öppna upp för studenterna och jobba mer transparent. Studenterna ska känna att de kan komma till oss med frågor och idéer. Vi kan exempelvis hjälpa dem om de vill starta föreningar, förklarar Ellen Högberg.

De kommer också att satsa mer på att synas på sociala medier.

– Vi kommer att ta ett helhetsgrepp där. Vi vill bli mer verksamma och mer koncisa och välja vilket medium som lämpar sig bäst för olika slags budskap, berättar Kevin Rylander.

Simon Hellgren berättar om tänkta förändringar på the Kårner:

– Vi har ändrat öppettiderna. Tidigare var the Kårner öppet på fredagar, men i höst prövar vi att ha öppet måndag till onsdag istället. På så vis öppnar vi upp för att föreningarna lättare ska kunna använda the Kårner för sina evenemang på fredagar. Det blir också lättare för studenter att ta sig till en ny miljö och det är bättre öppettider för de som pendlar från och till Göteborg.

Den nya styrelsen kommer i år även att för studentkårens räkning få ansöka om att få vara studentkår vid Högskolan i Borås. Var tredje år är det nämligen öppet för alla som vill bilda studentkår att ansöka om det.

– Det blir spännande och lärorikt. Och det ger oss möjlighet till att göra förändringar. Vi får chansen att se hur vi kan utvecklas och förbättra vår verksamhet, säger Ellen Högberg.  

Text: Solveig Klug
Foto: Ida Danell