Studentkårens nya styrelse på plats

Kevin Rylander, Ellen Högberg, Frida Holmkvist och Simon Hellgren.

– Det här är ett jätteroligt uppdrag. Inledningsvis har vi organiserat oss och det har varit mycket planeringsarbete. Vi har sett över våra arbetsprocesser och arbetsfördelningen mellan oss, berättar Ellen Högberg.

Studentkåren i Borås
Antal medlemmar: cirka 900
Studentkåren i Borås har studentrepresentanter i högskolans styrelse, nämnder och utskott.
Läs mer om Studentkåren i Borås (extern webbsida).

Vill jobba för transparens

Styrelsen kommer under året att jobba för att studentkåren ska bli mer synlig för studenterna.

– Vi vill öppna upp för studenterna och jobba mer transparent. Studenterna ska känna att de kan komma till oss med frågor och idéer, förklarar Ellen Högberg.

Den nya styrelsen kommer i år även att för studentkårens räkning få ansöka om att få vara studentkår vid Högskolan i Borås. Var tredje år är det nämligen öppet för alla som vill bilda studentkår att ansöka om det.

– Det blir spännande och lärorikt. Och det ger oss möjlighet till att göra förändringar. Vi får chansen att se hur vi kan utvecklas och förbättra vår verksamhet, säger Ellen Högberg.  

Text: Solveig Klug
Foto: Ida Danell