Utbyte ger nya idéer och influenser

När Christer Axelsson 2011, efter 30 år som brandman och ambulanssjuksköterska, tog klivet in i akademin och började undervisa på Högskolan i Borås hade han vissa svårigheter med att anpassa sig till den nya miljön.

– Jag var van vid att jobba på gatan, det var svårt att komma in i en värld jag inte förstod, säger han. Resorna utomlands har gjort det hela så mycket roligare för mig – utan dem hade jag nog inte varit kvar här i dag.

Första utbytet gjorde han redan 2012, efter att ha knutit kontakt med Maria Jimenez, docent i vårdvetenskap på Rovira i Virgili-universitetet i spanska Tarragona. Hon var på besök i Borås genom just Erasmus+, och bjöd ner Christer Axelsson för att föreläsa om sin avhandling om tidig behandling vid hjärtstopp.

– Vi i Sverige ligger nästan 20 år före Spanien i den prehospitala vården – då hade de precis börjat låta sjuksköterskor komma in i ambulanserna, säger han.

Årliga utbyten 

Resan öppnade dörren för en akademisk karriär i Europa för Christer Axelsson. Konferenser och forskningsprojekt har varvats med nya Erasmus-utbyten varje år. Han har varit i Portugal, Turkiet och England – men framför allt återkommit till Spanien och Tarragona, där han byggt upp ett nära forskningsarbete med Maria Jimenez och kan sedan 2012 titulera sig gästprofessor i prehospital vård vid Rovira i Virgili-universitetet.

I november åker han ner igen, för att föreläsa om hjärtinfarktsvård för studenterna på fakultetens nystartade masterprogram.

– Det är jättegivande, man träffar så mycket folk och bygger väldigt stora kunskapsnätverk, säger Christer Axelsson.

Många vinster med utbytet 

Vanligtvis är han iväg en vecka, ibland tillsammans med kollegor från andra lärosäten i Europa, ibland själv. Utöver de akademiska möjligheterna ser han många vinster med resorna.

– Jag får tillbaka så mycket genom att se hur det fungerar kulturellt. Man kommer hem med nya idéer och influenser – det är annat än att åka som turist.

Att det blir vissa kulturkrockar får man räkna med.

– Man kan väl säga att spanjorerna inte är så bokstavstrogna som oss svenskar när det gäller att passa tider… Man får lära sig att vara lite mer anpassningsbar.

Uppmanar fler att åka 

När Christer Axelsson nu för drygt tionde gången förbereder sig för ännu en Erasmus-resa är det ingen skräll att han rekommenderar fler kollegor att ta chansen.

– Ett konkret tips för den som vill prova för första gången är att planera undervisningen efter målgruppen, och inte gapa efter för mycket. Ibland är studenterna inte lika bra på engelska som universitetsledningen påstått – då tar allt längre tid än man tror.

Läs mer

Utbyte för undervisande personal

Erasmus+ är ett utbytesprogram finansierat av EU, med syftet att öka lärarmobiliteten i Europa och skapa ett utbyte av pedagogiska metoder. Undervisande personal vid Högskolan i Borås kan söka stipendium för att undervisa vid samtliga lärosäten som deltar i samarbetet (i de 28 EU-länderna samt Island, Lichtenstein, Norge, Makedonien och Turkiet). Högskolan i Borås beviljar stipendium för max en veckas utbyte, med egen finansiering går det att vara borta längre än så. Läs mer om undervisning på partnerlärosäte i Europa.

Utbyte för tekniskt/administrativ personal

Även du som arbetar tekniskt/administrativt kan åka iväg på utbyte genom Erasmus+. Du kan få stipendium för fortbildning i egna arbetsuppgifter, exempelvis genom arbetsplatsförlagd arbetsskuggning vid ett annat lärosäte/företag/organisation eller för deltagande i kurser, seminarier och workshoppar (dock ej konferenser). Läs mer om fortbildning i Europa.

GEM: Tema internationalisering

Missa inte heller GEM 21 november med rubriken ”Tema internationalisering”.

Text: Christian Naumanen
Foto: Suss Wilén/Mostphotos