Biblioteketsbyggnadens fasad renoveras

Fasaden på baksidan av biblioteket

Bakgrund
Renoveringen genomförs då det uppmärksammats säkerhetsrisker i nuvarande fasadkonstruktion. Detta behöver åtgärdas omgående. All puts kommer att avlägsnas för att sedan bytas ut.  

Rivningsarbetet kan under vissa perioder föra oväsen vilket kan uppfattas som störande i biblioteket och särskilt i dess tysta ytor. Den ställning som sätts upp längs med fasaden kommer att vara täckt, och vissa fönster kommer att skyddas med träskivor. Detta gör att dagsljuset i biblioteket kommer att begränsas.

Cykelvägen som passerar mellan fastigheten och järnvägen kommer att vara avstängd under hela renoveringsarbetet. Ett mindre antal parkeringsplatser på baksidan av Sandgärdet stängs också av för att möjliggöra åtkomst till byggarbetsplatsen under tiden som renoveringsarbetet pågår.

Arbetet genomförs i två etapper enligt nedan tidplan.

Arbetet vecka för vecka

(uppdaterad 2019-04-17)

Etapp 1

v. 16 Etablering staket, bod, vatten, el
v. 17 Etablering, intäckning av shiffer, påbörjar byggnation av ställning (en del ljud)
v. 18 Byggnation av ställning (en del ljud)
v. 19 Byggnation av ställning, hiss och etablering för rivning (en del ljud)
v. 20–22 Rivning (mycket ljud)
v. 23–26 Putsning
v. 27 Besiktning av första etappen
v. 28–31 Rivning och flytt av ställning (mycket ljud)

Kontakt

Om du har frågor kring arbetet, kontakta fastighetssamordnare Henrik Werner. 

Läs mer

Läs artikeln: Renovering av fasad ger möjlighet till nytt konstverk (4 april 2019)

Inom kort kan du följa arbetet på webbsidan för Ombyggnationer på anställdwebben.

Text: Jonas Sehlin
Foto: Suss Wilén