Ett steg närmare verklighet för smart mensskydd

Projektet har sin grund i problemet med mensfattigdom – att kvinnor och flickor på flera platser i världen inte har tillgång till adekvata mensskydd eller sanitet. Men bindan är också en innovation för att minska användningen av engångsprodukter.

Forskarna Karin Högberg och Lena Berglin åker tillbaka till Kenya 6 april för uppföljning på det användartest som genomförts av 30 kvinnor i olika levnadsmiljöer i Kenya.

I filmen berättar de mer om bindan, hur den fungerar och hur långt de kommit i forskningen.

Läs mer

Om projektet

Om Karin Högberg

Om Lena Berglin

Text: Anna Kjellsson
Video: Erik Norving