EXIT19 – en festlig högtid

– Det är ett examens-evenemang för alla studenter inom textil, teknik och ekonomi. Tidigare har EXIT endast varit för Textilhögskolan, men nu ändrar vi om så att det innefattar hela akademin.  Dagen kommer att bjuda på festligheter, utställningar, posterutställningar och modevisning, allt i ett! Studenterna får möjlighet att visa upp sina bästa arbeten för lärare, forskare, allmänhet och näringsliv.

– Den traditionella avslutningsceremonin finns fortfarande kvar, hela EXIT startar med den kl. 09:00 i Borås Kongress. För att alla studenter med anhöriga ska få plats, har vi avslutningsceremonin vid två tillfällen efter varandra. Studenterna är därför indelade i två grupper.

– En ny aktivitet som kommer att arrangeras i år är seminariet Cross Sustainability, där designers och ingenjörer möts i en paneldiskussion kring hållbarhet med en moderator från näringslivet. Vi vill visa på det gränsöverskridande och att hållbarhetsarbete är en självklarhet för högskolan.

Vad innebär din roll som projektledare?
– Min huvudsakliga roll är att få ihop evenemanget och få en helhet av det. Att visa upp våra styrkor och få en samhörighet och få ihop blandningen med de traditionella elementen och det som är det egentliga EXIT. Något av det gamla och det nya.

– Utöver det gör jag allt från att ta in offerter till att sätta schema. Jag har haft möte med de flesta som på något sätt kommer vara delaktiga i dagen, och försökt se till att alla som vill blir hörda. Vi har skapat en projektgrupp för eventet för att fånga upp hela akademin.

– Sen kan jag nog säga att jag under tiden som jag har jobbat med EXIT bräckt talmannen i kaffedrickande! Det är tur att jag älskar kaffe…

Läs mer om dagen

Facebook-evenemanget EXIT19

Text: Annie Klasén
Foto: Helen Rosenberg