Fjärde årets Sydvästenpris är utdelat

Anna Thuresson och Annette Eriksson.

- Det heter Sydvästenpriset för att ibland kan det vara blåsigt på toppen eller riktig storm. Det är därför det är viktigt att uppmärksamma de chefer som arbetar för en bra hållbar arbetsmiljö för sina anställda, förklarade Margareta Lundberg Rodin inledningsvis.

Under prisutdelningen föreläste också Lotta Dellve om hennes forskning kring sjukskrivning kopplat till arbetsmiljö, främst inom vårdyrken. Bland hennes resultat hade hon funnit att närvarande chefer och bra relation emellan chefer och kollegor samt bra konfliktlösningsförmåga hos ledare är viktigt för bra arbetsmiljö där de anställda mår bra och arbetar längre. Dessutom bör man som chef lägga fokus på att arbetare i medelåldern känner att de har en bra arbetsmiljö med möjlighet att växa och kompetensutvecklas, för att de ska arbeta kvar länge.

I panelsamtal mellan pristagarna och Margareta Lundberg Rodin diskuterar de varför de tror att de blivit nominerade av sina medarbetare och vad som format dem till de ledare som de är idag.

- Jag har alltid haft mycket stöd från människor omkring, haft bra förebilder när jag velat ta nästa steg, berättade Anna Thuresson.

De diskuterar också vad som kan tänkas krävas av framtidens chefer.

- Vi måste vara mer omtänksamma och skapa en gynnsam arbetsmiljö för att kunna locka medarbetare att stanna. Vi behöver utmana oss och hålla oss uppdaterade med vad som händer i omvärlden och få medarbetare med på resan, så att de ska känna att jobbet är spännande och intressant. Det är viktigt för att skapa en trygghet och stabilitet på arbetsplatsen, sa Annette Eriksson.

Här kan du läsa mer om priset och pristagarna.

Text: Andrea Jonsson

Bild: Andrea Jonsson