Frukostseminarium om integrerad vård 9 maj

I avhandlingen undersöktes förutsättningar för samverkan inom och mellan organisationerna och sköra äldres delaktighet i samordnade vård- och omsorgsplaneringsmöten. Resultaten från avhandlingen kommer att presenteras vid ett seminarium 9 maj på Högskolan i Borås.

 

Foto: Mostphotos
Porträttfoto: Ida Danell