Hållbar utveckling viktigt tema i bibliotekarieutbildningen

I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle, arbetar högskolan aktivt för att integrera hållbar utveckling i samtliga utbildningsprogram. Malin Utter är programansvarig för bibliotekarieutbildningen, och ger exempel på hur arbetet med hållbar utveckling kan gå till.

Hej Malin! Vad innebär hållbar utveckling (HU) i sammanhanget bibliotekarieutbildning?

– I bibliotekarieutbildningen beskriver vi olika definitioner och användningar av begreppet HU för studenterna. Vi pratar om HU ur aspekterna ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet med en särskild betoning på just social hållbarhet. Vi presenterar bland annat olika modeller som beskriver vad ett socialt hållbart samhälle är och hur det är uppbyggt.

– Till exempel pratar vi om hur ett socialt hållbart samhälle förhåller sig till ett demokratiskt samhälle. Vi talar också om hållbarhet i relation till kvalitet. Är det samma sak? Med vilka argument? I västvärlden är ju HU ett positivt laddat begrepp, men i utbildningen problematiserar vi det också och pratar om att det beror på vad man lägger in för värderingar i begreppet. Skulle man rent teoretiskt kunna mena att diktaturer är hållbara? Eller inte? Det får studenterna också grunna på.

Hur jobbar ni rent praktiskt med att utveckla HU-frågor i utbildningen?

– Vi gör regelbundet genomlysningar av programmet vid våra programgruppsmöten, för att fånga upp hur vi arbetar med HU i våra olika kurser. Det är för att se till att undvika upprepningar och säkerställa progression och innehåll.

Läs mer

Om högskolans arbete med hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling (extern länk, öppnas i ny sida)

Text: Helen Rosenberg
Porträttbild: Suss Wilén