Högskolan i topp i jämställdhetsmätning

Händer ihop

– Andelen kvinnliga chefer speglar helt andelen anställda kvinnor. Vi har också lägre skillnad i långtidssjukfrånvaro mellan kvinnor och män, jämfört med övriga lärosäten som deltar i Jämix, skillnaden har dessutom minskat sedan föregående år, berättar Linda Borglund, samordnare för lika villkor på högskolan. 

Högskolan har sedan 2013 mätt jämställdheten bland anställda genom ett kvantitativt Jämställdhetsindex kallat Jämix. Det består av nio nyckeltal som räknas fram efter att HR-avdelningen har lämnat underlag till Nyckeltalsinstitutet. Att delta i Jämix är frivilligt.

Högt på agendan

– Jämställdhet har varit högt på agendan hos oss i några år och flera olika aktiviteter kring jämställdhet, till exempel utbildningsinsatser, lönekartläggningsarbete och projekt kring att integrera jämställdhet i utbildningar, har pågått och pågår i organisationen. Detta medför, tror jag, att vi höjer medvetenheten kring kvinnors och mäns olika villkor och att vi aktivt försöker förändra och tänka mer normkritiskt vid till exempel rekryteringsprocesser och lönesättning, fortsätter hon.

Hon upplever också att högskolan har en god kultur när det gäller att kombinera föräldraskap och arbetsliv, och möjligheten att vara hemma för vård av barn eller att ta föräldraledigt, oavsett kön.

– Samtidigt har vi mycket kvar att göra när det gäller strukturer i arbetslivet. Våra yrkesgrupper är fortsatt mycket ojämställda, kvinnor och män arbetar i olika yrken och inom olika ämnesområden och ju längre upp du kommer i den akademiska hierarkin ju fler män återfinns. Så här är det på alla lärosäten.

– Det gäller därför att fortsätta arbetet, jämställdhet är inget som sker per automatik, men samtidigt är det viktigt att också glädjas när vi tar ett steg framåt, avslutar Linda Borglund.

Läs mer

Om högskolans arbete för lika villkor

Text: Anna Kjellsson
Bild: Mostphotos