Högskolans lärarutbildningar håller hög kvalitet

Elever i ett klassrum.

Förskollärarutbildningen, Grundlärarutbildningen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, samt Grundlärarutbildningen, inriktning årskurs 4-6, får godkänt på samtliga bedömningsområden med tillhörande bedömningsgrunder vid Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, granskning av landets lärarutbildningar. Omdömet är hög kvalitet för dessa utbildningar. Endast utbildningen Grundlärarexamen med inriktning fritidshem uppvisade brister när utvärderingen genomfördes och får nu ett år på sig att åtgärda dem.

Anita Kjellström, utbildningsansvarig för lärarutbildningarna vid högskolan, är mycket nöjd med det totala resultatet.

– Tre av fyra utvärderade lärarutbildningar vid högskolan har fått väldigt god kritik, Speciellt professionsanknytningen på alla våra utbildningar har fått väldigt fina omdömen, säger hon.

– UKÄ lyfter upp ett antal styrkor i utbildningarna, till exempel att det finns en medveten strategi med examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination, det vi kallar för konstruktiv länkning. En annan styrka är det systematiska kvalitetsarbetet. Likaså att hållbar utveckling och jämlikhet problematiseras i utbildningarna och att det finns lokala mål för detta, samt att högskolan bedriver forskning om inkludering, bland annat i relation till konventionen för mänskliga rättigheter och barnkonventionen. 

Åtgärder för att lyfta Grundlärarutbildningen med inriktning fritidshem

– Grundlärarutbildningen med inriktning fritidshem har fått ifrågasatt kvalitet. Det innebär att vi har ett år på oss att åtgärda de brister som finns. Det handlar om brist på relevanta forskare som tjänstgör i utbildningen och en "svag vetenskaplig miljö". Åtgärder mot de brister som framkommer i utbildningen har redan påbörjats. Utvärderingen kom väldigt olyckligt i tiden, då två lektorer precis hade avslutat sina anställningar när utvärderingen påbörjades och ersättningsrekryteringarna hade ännu inte kommit in. Dessa två lektorstjänster är nu på plats och ytterligare en lektorstjänst är utlyst.

– Problemet med brist på forskningskompetens inom fritidshemsområdet är nationellt, och vi delar det med många andra lärosäten. Det pågår nationella arbeten för att komma tillrätta med detta, och vi deltar även i de sammanhangen, säger hon.

Läs mer

Läs UKÄ:s pressmeddelande.

Läs granskningsrapporterna på Högskolekollen:

Förskollärarexamen: Hög kvalitet

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3: Hög kvalitet

Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6: Hög kvalitet

Grundlärarexamen, inriktning fritidshem: Ifrågasatt kvalitet

Text: Solveig Klug
Foto: Mostphotos