Höstens kursutbud vid Högskolan i Borås

I kursen ligger fokus på nutida utmaningar inom välfärd, arbetsliv och utbildning. Här ges teoretiska verktyg för att analysera och förstå samhällets komplexitet och det sammanhang som människor verkar i. För den som arbetar inom välfärdsområdet blir det tillfälle att fördjupa förståelsen för de frågor som väcks i vardagen. Det kommer bland annat att handla om hur välfärden organiseras och förutsättningar för professionell och demokratisk delaktighet.

Kursen startar 2 september och går på halvfart, kvällstid.

Läs mer om fler ledarskapskurser (pdf).

Text: Margareta Carlén
Foto: Suss Wilén