Inblicksfrågan: Kostnad för personalfesten

Frågan i sin helhet: ”Som nyanställd tyckte jag att det var konstigt att vi fick betala för personalfesten som var förra veckan. Även om festen hölls i en annan lokal än på högskolan. Jag har hört att tidigare hölls festerna på högskolan men då fick vi ändå betala. Är det inte bättre att ha ett billigare arrangemang i så fall så att vi kan få bli bjudna? känns snålt och inte direkt som en arbetsplats där man bryr sig om personalen.”

HR-chef Birgitta Alfraeus svarar:

– Högskolan strävar efter att ha en arbetsmiljö där medarbetarna trivs. Ett led i detta är att bjuda på vissa sociala aktiviteter och därför har högskolan bjudit på ett antal arrangemang som är helt gratis för alla medarbetare.

– Utöver detta har det dock efterfrågats om att anordna en personalfest igen. Eftersom vi inte haft personalfest på ett par år så tänkte vi att det var kul att satsa lite extra, och många medarbetare lade mycket tid (arbetstid och fritid) och energi på att planera och genomföra festen. Det bestämdes att det skulle hyras in ett omtyckt band, vilket också var mycket uppskattat. Högskolan är en statlig myndighet och därmed i huvudsak en skattefinansierad verksamhet. Mot bakgrund av det har vi representationsregler att förhålla oss till (dnr 205-17). Personalfesten sponsrades till största del av högskolan/rektor och medarbetare fick betala en del.

Foto: Anna Sigge