Inget trendbrott till höstens utbildningar

– Vi har aningen färre förstahandsansökningar till hösten jämfört med 2018, totalt rör det sig om sex procent eller 185 ansökningar, men vi planerar för en antagning i nivå med 2018. Vi har dock några ingenjörsutbildningar och utbildningar på avancerad nivå som går lite bättre i år, vilket är glädjande, säger han.

Nationellt sett har trenden vänt och totala antalet sökande har ökat något enligt statistik från Universitets och Högskolerådet, UHR.

Något tydligt mönster kan han inte se, tapp och ökning ligger spritt över utbildningsområdena.

När det gäller antalet förstahandssökande till fristående kurser ser läget ut som 2018. Här har några kurser tagits bort och nya kommit till. Men antalet sökande ligger lika.

Efterrekrytering

– Vi fortsätter med efterrekrytering som planerat där det behövs. Även om vi fyller antalet platser kan mycket hända innan en student tackar ja till sin plats. Därför genomför vi till exempel Studentring, där våra studenter ringer och pratar med dem som blivit antagna till högskolan. De kan också svara på frågor om hur det är att studera i Borås. Vi kommer också att se över hur vi kan samarbeta bättre direkt med akademierna och sektionerna i det långsiktiga strategiska rekryteringsarbetet. Här har vi påbörjat ett pilotprojekt med A1 vilket är mycket lovande, säger Jennifer Tydén, biträdande kommunikationschef.

Läs mer

I ett pressmeddelande skriver UHR att söktrycket nationellt sett stadigt har minskat sedan hösten 2014, men konstaterar nu en liten uppgång: från 360 150 sökande förra hösten till 360 200 hösten 2019. Samtidigt går antalet unga sökande ned för femte året i rad.

Läs hela pressmeddelandet från UHR.

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén