Naturvårdsverket rankar högskolans miljöledningsarbete i topp

– Vi är väldigt stolta över att Högskolan Borås återigen placerar sig högt i miljöarbetet i jämförelse med andra myndigheter, säger Birgitta Losman, rektors samordnare för hållbar utveckling.

Om rapporten Miljöledning i staten
Naturvårdsverket sammanställer varje år en rapport om miljöledningen vid statliga myndigheter. Bland landets lärosäten får Högskolan i Borås 21 poäng tillsamman med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU). Göteborgs universitet fick 22. Max poäng är 23.

– Vi har fortsatt vårt systematiska arbete vid högskolan och arbetar mycket med att integrera miljöledningen i det ordinarie arbetet i organisationen. Det finns ett engagemang för hållbarhetsfrågorna på alla nivåer i organisationen. Vi har arbetat särskilt med att fördjupa samarbetet med studenterna. Trots vår rankning har vi mycket att jobba med, berättar hon.

På agendan står exempelvis att ytterligare förstärka och fördjupa det interna miljöarbetet och att fortsätta ett aktivt arbete med Agenda 2030-målen tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.

Väletablerat miljöledningssystem

Hög ranking i rapporten beror på att Högskolan i Borås har ett väletablerat miljöledningssystem. Systemet är ISO14001-certifierat av RISE och högskolan har en tydlig handlingsplan med mål för perioden 2017-2019, vilka konkretiseras på enhets- och akademinivå. Arbetet granskas av ett team noggranna internrevisorer, vilket är viktigt liksom den årliga, externa miljörevisionen.

Hjälp Högskolan i Borås bli ännu bättre och mer konsekvent i hållbarhetsarbetet.
I vårt webbformulär kan du rapportera avvikelser och lämna förbättringsförslag.

– Att vara högt rankad innebär dock inte att miljöprestandan är bättre än andra myndigheter, men att det finns systematik i arbetet, förklarar Birgitta Losman.

Läs mer

Läs mer om högskolans arbete med hållbar utveckling.

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge