Nätverk stärker forskning inom smarta textilier

Smarta textilier

Textilier används inom alla sporter, både i kläder och tillbehör. Inom arbetsgrupp fem arbetar de med material som kan förmedla elektroniska funktioner och som tillför något extra jämfört med vanliga textilier. I gruppen arbetar de med utmaningar som kostnader, funktioner och komfort.

– Nätverket bidrar till nya partnerskap och till exempel så har det lett till gemensamma ansökningar till finansiering av projekt. För min del hoppas jag att det bidrar till att föra ny forskning till Borås, säger Vincent Nierstrasz, professor i textilteknologi.

Den andra forskaren från Textilhögskolan i nätverket är Lena-Marie Jensen vid Smart Textiles.

I nätverket ingår 34 länder med syftet att skapa ett nätverk av europeiska forskare och intressenter för att utveckla gemensamma idéer och initiativ som sedan kan utvecklas till produkter inom smarta textilier.

Så definieras smarta textilier

En smart textil, enligt nätverket och arbetsgruppen, är en funktionell textil som interagerar med sin omgivning, till exempel svarar den, anpassar sig eller förändras i förhållande till omgivningen.

Tillämpning av smart textil finns i alla sektorer men framför allt inom hälsa och medicin, fordons- och flygteknik, utrustning för personligt skydd, idrott och plagg samt inom byggnader och inredningsdesign.

Vid Högskolan i Borås finns mycket forskning kring smarta textilier, här pågår också projektet Smart Textiles.

Läs mer

Om nätverket (Extern länk)

Om “Working group 5: Sports & Wearables” (Extern länk)

Vincent Nierstrasz

Lena-Marie Jensen

Text: Anna Kjellsson
Bild: Anna Sigge