Nu är det slutskrattat på högskolan

– Det är viktigt att tänka på att man arbetar på en statlig myndighet och agerar på ett sätt som är lämpligt för en statstjänsteman, förklarar Åsa Dryselius, jurist på Högskolan i Borås. Hon berättar att hon ofta får påpeka för sina kollegor att de inte ska skratta i tjänsten.

Den nya policyn kommer att underlätta för den som upplever att kollegorna har allt för roligt på jobbet. Till grund för policyn ligger förstudien Lirpa, som genomfördes under 2018. Policyn har därefter arbetats fram och förankrats.

Studentkårens ordförande Ellen Högberg berättar vad policyn kommer att betyda för högskolans studenter.

– Policyn påverkar både studenter och utbildningar positivt. Lärare och andra anställda måste visa att de tar sitt uppdrag på allvar. Det är också viktigt att hålla en distans mellan lärare och studenter. Högskolan får inte bli en lekplats. På studentkåren ställer vi oss bakom alla initiativ som gör att studenter får förutsättningar att klara sina studier bättre.

Policyn påverkar även andra delar på högskolan, bland annat Avdelningen Kommunikation. 

– På grund av denna nya policy har vi beslutat att vi inte genomför vårt planerade aprilskämt, förklarar Annie Andréasson, kommunikationschef.

Läs policyn i sin helhet.

Text: Jonas Sehlin
Foto: Ida Danell