Nya samordnare på plats 1 maj

Människosiluetter

Samordnare för perioden är:

  • Forskning: Helena Francke
  • Samverkan, innovation och nyttiggörande: Paula Örn (nytillträdd)
  • Internationalisering: Veronica Trépagny
  • Lika villkor: Charlotte von Essen (nytillträdd)
  • Kvalitetsarbete: Alen Doracic (nytillträdd)

Under 2019 sker en översyn av rektors organisaitons- och beslutsordning (ROB), bland annat med avseende på rådgivande organ samt övrig organisation inom akademierna. Mot bakgrund av detta tillsätts i nuläget inga nya samordnare för områdena Utbildning respektive Hållbar utveckling vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Samordnande arbetsuppgifter inom dessa områden kommer tills vidare att handhas av akademicontrollers.