Pedagogik och vård stärks med nya professorer

Akademisk högtid 2018.

Vid ceremonin installerar högskolans tidigare rektor Björn Brorström den nya rektorn Mats Tinnsten. Vid installationen överlämnas rektors insignier.

Professorerna som installeras

Inom Människan i vården

Gunilla Carlsson
Hon riktar sin forskning mot existentiella vårdfrågor och menar att den existentiella upplevelsen av hälsa är sammanflätad med den biologiska, och dessa kan inte separeras.

Karin Josefsson
Hon riktar sin forskning mot äldre och vill se en ökad kunskap om attityder och bemötande av de äldre. ”Äldreforskningen angår oss alla - för eller senare”, säger hon.

Birgitta Wireklint Sundström
Hennes forskning belyser den prehospitala akutsjukvården i syfte att öka träffsäkerheten i bedömningen på larmcentral och inom ambulanssjukvård.

Inom Pedagogiskt arbete

Petra Angervall
Hon har under sin forskarkarriär intresserat sig för hur jämställdhet och genusmönster inom akademin ser ut. Nu är hon med och markerar forskningsmiljöns styrkeområden inom Pedagogiskt arbete.

Disa Bergnehr
Hennes stora forskningsintresse är barn och familj och hur familjernas liv hänger ihop med det samhälle som finns runtomkring, till exempel genom förskola och skola.

Promovering, utnämning och pris

Under ceremonin promoveras dessutom 6 doktorer. Docentutnämningar och det pedagogiska priset delas också ut.

Installationen och promoveringen sker på Borås Kongress den 3 maj och startar kl. 15:00.

Alla nya professorer håller installationsföreläsningar den 2 maj.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Suss Wilén