Positivt om digital salstentamen

Flera personer i en datasal.

Hur har processen med att förbereda och genomföra den digitala tentamen fungerat?

– I och med att systemet är nytt för alla på högskolan har processen har varit tidskrävande jämfört med att ta fram en vanlig papperstenta. För att underlätta vid kommande tentamenstillfällen har jag lagt tid på att lägga upp frågor i en frågebank. Som med allt annat som är nytt så kommer nästa kurs jag tenterar med Wiseflow att gå betydligt smidigare, när jag nu känner till systemets processer och verktyg.

Vilka fördelar upplever du med tentamensformen?

– Det var inga problem att läsa studenternas handstil, vid normal papperstenta kan det vara svårt att tyda handstilen, det har vi inga problem med när allt är elektroniskt. Jag kan göra delar av provet självrättande. Det finns också möjligheter till att ge kommentarer, och poängsättningen i rättningsverktyget vilket är mycket bra.

Kommer du att använda digital tentamen till fler tentor?

– Absolut! Jag siktar på att ge alla kommande tentor elektroniskt.

Vad har du fått för kommentarer från studenterna?

– Alla studenter har varit positiva. De upplevde att det är lättare att skriva på dator, de slipper sudda vid omformuleringar och kan kopiera och klistra in snabbt och enkelt.

Smidigt och lätt att starta upp

En av de första studenterna som deltog i en digital salstentamen var Fredrik Wallengren, som studerar första året på utbildningen IT-tekniker. Han är nöjd med hur tentan genomfördes.

– Inför tentan fick vi gott om information och instruktioner kring hur det skulle gå till och vad vi behövde förbereda på våra egna datorer. Väl på plats så var det enkelt och smidigt att starta upp programmet som vi skulle använda. Själva tentan var relativt lik de vanliga salstentorna vi haft tidigare, berättar Fredrik Wallengren.

– Jag är positiv till tanken med digitala tentor, och jag föredrar att skriva på dator istället för att skriva för hand. Det är också positivt att man inte behöver vänta lika länge på resultatet. Det finns några småsaker som kan förbättras, till exempel gick det inte att se vad som var maxpoäng på varje fråga och när man var klar med en sida och klickade för att komma vidare så scrollade inte browsern längst upp automatiskt.

Utvärdering efter 30 juni

Projektet med digital salstentamen pågår till och med 30 juni, då en projektrapport ska lämnas till styrgruppen. Rapporten ska innehålla erfarenheter och reflektioner och peka ut en väg framåt för hur högskolan ska gå vidare med digital tentamen. Det finns alltså i dag inget beslut på i hur stor omfattning systemet kan användas eller vilka program som kan komma ifråga. Efter varje tenta som genomförs under våren görs en utvärdering utifrån perspektiven lärare, student, administration och tentamensvakter.

Läs mer

Läs mer om digital salstentamen. 

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén