Sydvästenprisets vinnare skapar hållbara arbetsplatser

Sydvästenprisets vinnare: Anna Thuresson och Annette Eriksson

Anna Thuresson, chef för kvalitet och utvecklingsenheten vid sociala omsorgsförvaltningen hos Borås Stad, är en av två vinnare.

Hur kändes det att få reda på att du blivit nominerad av dina kollegor?

- Väldigt oväntat, jag hade ingen aning så jag blev väldigt glad, jag känner mig hedrad.

Varför tror du att de nominerat dig?

- Jag tror att jag har ett ledarskap som medarbetarna uppskattar. Jag både lyfter det som fungerar bra och tar tag i det som inte fungerar. Det viktiga är att skapa miljöer där de kan utvecklas och får göra misstag, genom att visa empati och tilltro till människor.

På vilket sätt har du ett hållbart ledarskap?

- Hållbart för mig handlar om långsiktighet, att ha en miljö där medarbetare trivs, skrattar, stöttar och gläds åt varandra. Det är mitt ansvar att skapa de förutsättningar.

Annette Eriksson, som är en av enhetscheferna inom individ- och familjeomsorgen i Marks kommun, tar också emot priset den 25 april.

Hur känns det att vara nominerad av sina medarbetare?

- Väldigt, väldigt roligt! Man blir stolt när ens medarbetare vill uppmärksamma det man gör. Det är lite extra roligt eftersom jag är chef för just familj- och individomsorgen, att man ser något positivt som vi gör och att få representera socialtjänsten, som annars ofta får negativ uppmärksamhet.

Varför tror du att de nominerade just dig?

- Jag får ofta höra att de uppskattar att jag har jobbat i många år, skaffat mycket erfarenhet och varit en chef som är väldigt intresserad av mitt arbete. De ser att jag har lång erfarenhet och är insatt i deras arbete.

Vad gör en bra ledare?

- En bra ledare ska visa att man är intresserad, ser utmaningen i sitt arbete och hela tiden utvecklas. Jag vill att mina medarbetare ska känna att jag sprider entusiasmen i att lära och utvecklas samt skapar ett tryggt och stimulerande arbetsklimat. 

Prisutdelningen kommer att hållas den 25 april klockan 09:00-11:00 i Vestindien på Textile Fashion Center. Lotta Dellve, professor vid Göteborgs Universitet, inleder med en kort föreläsning om vad trender av sjukskrivning och personalomsättning kan bero på.

Här kan du läsa mer om evenemanget och anmäla dig. (Anmälan stängd)

Text: Andrea Jonsson