Tre ledord ledde till Pedagogiskt pris 2018

– Det känns fantastiskt roligt och som en uppskattning av många år av pedagogisk utveckling, säger Tomas Wahnström. Priset är ett kvitto på att jag har tänkt rätt när jag successivt har utvecklat kursen och det sporrar mig att fortsätta detta utvecklingsarbete.

– Studenterna uppskattar utformningen och upplägget av kursen där deras aktiva medverkan är en viktig del. De ser att de lär sig nya saker om de utmanar sig själva.

Vad är det som gör just Textil mekanik och hållfasthetslära till en så bra kurs, hur tänker du kring upplägget och utformandet av kursen?

– I min undervisning har jag tre ledord: 1. Engagemang, 2. Studentaktivitet samt 3. Tydlig struktur, säger Tomas Wahnström och förtydligar ledorden:

Om Pedagogiskt pris: 
Pedagogiskt pris delas en gång om året ut till ett kurslag som gjort framstående pedagogiska insatser inom ramen för grundutbildning, avancerad utbildning och/eller doktorsutbildning. Priset är ett resestipendium på 50 000 kronor avsedda för studieresor eller annan aktivitet relaterad till pedagogisk verksamhet. Både studenter och medarbetare kan nominera kurslag.

1. Jag som lärare måste ha, och visa, ett tydligt engagemang för ämnet och kursen. Studenterna måste känna att kursen är viktig och att jag som lärare bryr mig om deras lärande.

2. Jag som lärare måste stimulera studentaktivitet både på schemalagd tid och utanför schemalagd tid. Studenterna måste vilja/våga lära sig nya saker och utsätta sig för nya utmaningar.

3. Kursen och undervisningen måste kännetecknas av en tydlig struktur. Upplägget på kursen måste vara väl genomtänkt. Studenterna ska veta vad de förväntas göra under kursens gång, så att deras tid används på bästa sätt.

– Inför varje gång en kurs ska ges igen försöker jag att förbättra kursen med minst en åtgärd inom varje av de tre ovan nämnda områdena, berättar Tomas.

Har du några planer på vad resestipendiet kommer att användas till?

– Jag hoppas kunna göra studiebesök på några amerikanska universitet som ligger långt framme pedagogiskt när det gäller fysikkurser. Det vore även intressant med studiebesök på science centers i USA som testar nya sätt att presentera fysik för studenter och allmänhet.

Mer information

Kurslaget består av Tomas Wahnström, kursansvarig, lärare och examinator, samt läraren i laborationer Anders Persson. Pedagogiskt pris 2018 kommer att delas ut vid högskolans akademiska högtid den 3 maj.

Kommitténs motivering

"I en kurs som många studenter ser som utmanande, i ett klimat av struktur, vägledning, öppenhet och med inspirerande upplägg, har de kursansvariga lyckats skapa ett självförtroende inför lärande. Studenter uppger att kurslaget har lyckats engagera, interagera och förmedla en känsla av att ingenting är omöjligt. Dessutom går studenter vidare ut i arbetslivet med avstamp i verktyg de lärt sig utnyttja och hantera i denna kurs."

Text: Lydia Andersson
Foto: Erik Wasselius