Vårens bidragsmottagare klara

Plastförpackningar

Ett projekt som beviljats medel är ”Packaging in a circular economy”. Projektledare är Kamran Rousta, forskare inom resursåtervinning. Pengarna går till en delstudie i ett doktorandprojekt om hur förpackningar kan designas för att underlätta återvinning.

– Nu ska vi göra en intervjustudie där vi på djupet kan förstå konsumenternas syn på plastförpackningar och hur designen kan underlätta förståelsen för hur förpackningen ska återvinnas, förklarar han.

Området är väldigt lite beforskat så Kamran Rousta, tillsammans med doktoranden Babak Nemat, är pionjärer på området.

– En sådan här delfinansiering betyder jättemycket. Det ger en extra kraft som hjälper till att driva ett stort projekt, säger han.

Forskningsbidragen delas ut på årets Days of Knowledge den 3 december.

Bidrag för utbildning och näringsliv kommer delas ut den 4 juni på Sparbanken Sjuhärads kontor i Borås.

Övriga bidragsmottagare i vårens utlysning.

Forskning

Teknisk utrustning för tre doktorandprojekt: 100 000 kronor

Förstudie: Utlån av välfärdsteknik i Borås Stad: 80 000 kronor

Utrustning för återvinning av fosfor: 200 000 kronor

Utveckla ett hållbart elektrodlim: 200 000 kronor

Investigations on freeze-thaw in recycled concrete: 200 000 kronor

Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 160 000 kronor

Vetenskaplig utrustning: förstärkt verklighet: 150 000 kronor

Näringsliv

Etablering av ett Centrum för digitalisering i 7H: 100 000 kronor

Utbildning

Examensvisning Modedesign : Internationellt 2019: 125 000 kronor

EXIT  - Examensvisning Modedesign Borås 2019: 75 000 kronor

Examensutställning EXIT19 i Borås & Mässan DDW: 100 000 kronor

Läs mer

Läs mer på Sparbanksstiftelsen Sjuhärad (Extern länk)

Bidragsmottagare tidigare år

Höstens ansökningsperiod öppnar 1 september.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Högskolan i Borås/Mostphotos