De är studentkårens nya styrelse

Åsa Gran, Carolina Dahlin, John Lindskog och Roos Mulder

1 juli tillträdde Studentkåren i Borås nya styrelse för läsåret 2019-2020. Styrelsen består av John Lindskog, ordförande, Carolina Dahlin, vice ordförande och ansvar för studentinflytande, Åsa Gran, ansvar för introduktionen av nya studenter och studiesociala frågor, och Roos Mulder, ansvar för The Kårner och studiesociala frågor.

Alla har varit engagerade i kårverksamheten med olika uppdrag sedan tidigare och de förklarar varför de ställer upp under kommande läsår.

– Jag har pluggat ledarskap i tre år och nu känner jag att jag vill pröva på detta på riktigt, säger John Lindskog, som även varit studentrepresentant i högskolans styrelse.

Boende och positiv upplevelse som student viktigt

Situationen med brist på studentboende lyfter han som en av de allra viktigaste frågorna att jobba med, men även rättvisa examinationer.

– Studentkåren har varit min hemvist och introduktionen har betytt mycket för mig. Det här är det bästa sättet att ge tillbaka, och det ska bli jättekul, säger Åsa Gran.

Även hon menar att boende för studenter är högt prioriterat, inte minst ut ett miljöperspektiv. Som ansvarig för introduktionen för nya studenter vill hon arbeta för studenterna hälsa och glädje i att vara studenter vid Högskolan i Borås.

– Jag vill att de ska få en fin studietid med bra minnen och att de fullföljer sina studier och att de ska må bra. Ett förebyggande arbete för studenternas hälsa är viktigt, vi måste kunna prata mer öppet som ohälsa. I höst vill vi bland annat upprepa temaveckan ”Helst sjukt” som genomfördes förra hösten. Det var en vecka med föreläsare, möjlighet för studenterna att prata om åkommor och vad det finns för verktyg för att förebygga ohälsa.

Jobbar för inflytande och inkludering

För Carolina Dahlin är möjligheten att kunna hjälpa studenterna viktig.

– Jag vill hjälpa andra och att bidra till förbättringar. Jag vet att studenter har blivit hjälpta när de vänt sig till studentkåren och jag känner att jag kan göra skillnad. Jag kommer att jobba för att studenterna ska få inflytande och bli hörda när något inte står rätt till, säger hon.

Roos Mulder har ett helt annat utgångsläge för sitt engagemang. Hon kommer från Nederländerna och har med sig perspektivet som internationell student, likaväl som perspektivet att som student bo långt hemifrån. Trots att hon är klar med utbildningen har hon valt att stanna kvar i Sverige och Borås ett extra år.

– Jag trivs bra i Borås och känner att jag inte är färdig med staden än. I mitt uppdrag vill jag jobba för att få upp glöden inom studentkåren och stötta de föreningar som finns inom studentkåren. Jag vill också jobba för att knyta tätare kontakt med högskolan, exempelvis med International Office.

Högskolan har från och med i år också fått en ny grupp studenter, i och med polisutbildningen. Dessa studenter vill de få med i studentlivet också.

– Vi vill att de interagerar med övriga studenter och att de ska känna sig inkluderade i studentlivet, säger Åsa Gran.

Läs mer

Läs mer om Studentkåren i Borås.

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén