Inblicksfrågan: Följdfråga kring friskvård

”Angående Inblicksfrågan om friskvård som publicerades i maj "HR ser också friskvård som en viktig fråga och hade arbetat fram ett förslag för högskolans ledning inför budget 2019. I det förslaget fanns bland annat frågan om att höja friskvårdsbidraget samt nyttjande och eventuell översyn av träningslokalen." Hur såg hela förslaget ut och var kan vi hitta underlaget?”

”Jag kan förstå om man vill avvakta med att höja friskvårdsbidraget på grund av den ekonomiska situationen. En bra satsning på friskvård genom att införa en friskvårdstimme för personalen skulle inte belasta ekonomin, tvärtom. Jag tror att det på sikt skulle minska stress och sjukskrivningar.”

HR-chef Birgitta Alfraeus förtydligar:

– Det var ett förslag som endast presenterades för högskolans ledning. Det finns inget underlag för alla medarbetare att ta del av i dagsläget, eftersom det var ett förslag för diskussion i gruppen. Friskvårdstimmen har också funnits med i diskussionerna.

– Inför kommande budgetdiskussioner kommer vi på HR att se över frågan kring friskvård igen och presentera ett uppdaterat förslag.

Vi sätter stopp för det här ämnet i och med detta svar. Vi förstår att frågan engagerar men om du har fler frågor är du välkommen att kontakta din närmaste chef.

Foto: Mostphotos