Unikt verktyg framtaget för europeiska textil- och modeföretag

Symaskin

Projektet ”FBD_BModel” handlar om att sälja småskalig produktion av högkvalitativa produkter såsom förstklassigt mode eller funktionsplagg för träning i Europa.

Den ena sidan av plattformen, företag till kund (business-to-consumer, B2C), riktar sig till kunder som vill köpa skräddarsydda produkter eller kläder med särskilda funktioner, det kan vara termisk komfort eller fukthantering. Den andra sidan av plattformen, företag till företag (business-to-business, B2B), fokuserar på leverans och tillverkning. Utvecklingen av den här sidan styrs av en forskargrupp på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås.

Data hjälper företagen med värdekedjebeslut

– Vi vill använda kraften i data för att skapa ett extra värde så att det blir lönsamt att tillverka en speciell typ av mode och funktionskläder i Europa, säger Rudrajeet Pal, biträdande professor i textilt management vid Textilhögskolan och projektledare.

– I vår forskargrupp arbetar vi med vad som händer när en kund har gjort en specialbeställning från en försäljare eller ett varumärke genom att använda vår plattform. Då kan t.ex. återförsäljaren, gå in från B2B-sidan av plattformen och matcha kundens beställningsdata för att hitta den mest passande leverantören eller tillverkaren och utifrån det fördela produktionen, förklarar han.

Han fortsätter:

– Det här är som ett verktyg för beslut inom värdekedjan så att företag kan hitta och producera småskaligt, och förstå hur vissa aspekter som till exempel kvalitet, leveranstid, kostnad, flexibilitet, anpassning, hållbarhet och så vidare påverkar varandra och det övergripande beslutet. Vi kallar det för ”Supply Chain Intelligence Wizard”.

Beslutsstödet baseras på datorassisterat kooperativt arbete som är genomfört genom interaktiva intervjuer och ett inre system, som inte är synligt för slutanvändarna, utvecklat av Vijay Kumar, universitetslektor i textilt management på Textilhögskolan och forskare i projektet. För närvarande kommer data från ungefär 25 olika textil- och modeföretag som producerar i eller ökar sin produktion i Europa. Det gäller högkvalitativa produkter som förstklassigt mode, funktionsplagg för träning eller tekniska textiler. Stora märken som Hugo Boss och Salomon är med. Intervjuerna är en del av doktoranden Sara Harpers forskarstudier.

– Flera av företagen jag har pratat med är väldigt intresserade av det här innovativa projektidén och variationen i de planerade tjänsterna, förklarar hon.

Framsteg och genomslag

Den databaserade plattformen är just nu ett pågående arbete; forskargruppen håller på att utveckla och slutföra det mesta av datatjänsterna, framför allt ”the Supply Chain Intelligence Wizard”. De är nu halvvägs in i projektet. När projektet är slut är målet en färdig prototyp av plattformen.

– Men för att plattformen ska kunna leva vidare efter projektet krävs engagemang från industrin. Förhoppningsvis kommer de företag som varit intresserade under tiden vi har forskat också vara intresserade av att utveckla den vidare. Vi har också tänkt använda de utvecklade verktygen och kunskapsbasen i vår undervisning vid högskolan, säger Vijay Kumar.

Rudrajeet Pal tror dessutom att resultaten från ”FBD_BModel” kommer att leda till nya projekt som är riktade mot den svenska marknaden.

Läs mer

Rudrajeet Pal

Mer om projektet

Om forskargruppen TVCM

Text: Anna Kjellsson