10 miljoner till återanvändningsbart mensskydd

Karin Högberg och Lena Berglin i labbet, med prototyper av Spacerpad.

Spacerpad har utvecklats för att möta behovet av ett billigt, hygieniskt och återanvändningsbart mensskydd. Idag saknar mellan en halv till en miljard kvinnor möjligheter att sköta sin menstruation på ett hygieniskt och säkert sätt. Brist på pengar, bra tvättmöjligheter och tabun kring mens, gör att många kvinnor i världen utestängs från samhället när de menstruerar. Ett annat problem är den stora mängden avfall som engångs-bindor och tamponger utgör. Under sin livslängd använder en kvinna i snitt 11 000 mensskydd, som i regel består av icke-förnybara absorbenter.

Spacerpad har testats av kvinnor i Kenya med gott resultat och kontakter har knutits med flera företag som ingår i den nya samverkansfas som projektet går in i. 
– Under de närmaste åren kommer vi arbeta med samverkan, produktutveckling och göra tester i större skala, säger Karin Högberg, projektledare och universitetslektor vid Högskolan i Borås.   

Projektmedlemmar
Från Högskolan i Borås ingår Karin Högberg, projektledare och universitetslektor, Lena Berglin, universitetslektor, Nils Lindh, affärsutvecklare, och Max Anderhell, forskningsassistent. I projektet ingår även Linköpings universitet, RISE samt ett antal företag.
Hur reagerade du när beskedet kom?
– Vi har hoppats och trott på ett positivt besked, så jag trodde att jag mest skulle känna mig lättad, men jag blev faktiskt riktigt glad. När jag såg mejlet och summan, 9,9 miljoner som vi hade sökt, så kände jag ”yes!”.

Stöd från GIO
I arbetet med att skriva ansökan till Vinnova har forskarna haft stor hjälp av jurist och ekonom på högskolans Grants and Innovation Office (GIO), berättar Karin Högberg. 

– Stödet från Zuleyma Montenegro De Rynge och Marie Wilhelmsson på GIO har varit ovärderligt.  Deras kompetenser inom juridik och ekonomi och deras snabba hjälp och positiva bemötande har betytt jättemycket. 

Se filmen om Spacerpad och läs mer om projektet

Text: Lina Färm
Foto: Benjamin Lepies