Avtal med förlaget Elsevier klart

Fönsterluckor som står på vid gavel

Enligt det nya avtalet får högskolan tillgång till att läsa alla de över 2 000 tidskrifter som Elsevier publicerar. Dessutom får författare vid högskolan publicera artiklar med öppen tillgång utan extra kostnad i de allra flesta av Elseviers publikationer.

Elsevieravtalet för publicering gäller från och med den första januari 2020, men redan idag går det att läsa artiklar i alla Elseviers tidskrifter – även de som varit spärrade för åtkomst under tiden avtal med förlaget saknats. 

Läs mer

"Publicerad forskning utan betalväggar – nytt avtal från 1 januari" – nyhet på anställdwebben.

"​Nytt trans­for­ma­tivt avtal med Else­vi­er ger obegrän­sad öppen till­gång till svensk forsk­ning" – läs pressmeddelandet från Kungliga biblioteket. (extern länk)

Text: Signe Wulund
Foto: Maya Karmon