En master på fyra platser

- Det är ett utmanande projekt men det ger mycket mer än det tar. Vi gör det mesta av den tid vi har på varje ställe. Jag insåg snabbt att textilforskningen är ett community som man snabbt blir en del av. Vi knyter massor av kontakter och förståelsen för ämnets bredd ökar med varje termin, säger Magdalena Georgievska.

Sahar Pourahmad håller med och fyller i:

- Ibland känner man sig isolerad eftersom det är svårt att bli en del av studentlivet på så kort tid, men å andra sidan får vi en utbildning som alltid är up-to-date och ges av de allra bästa inom sitt fält. E-TEAM ger oss tillgång till en helt annan typ av nätverk med både lärare, forskare och studenter från hela världen.

Utbildningen är en del av EU-nätverket AUTEX och ges på ett antal skolor med en textil-teknisk utbildning. En fördel med att lärosätena delar på masterprogrammet är att studenterna kan ta del av varje lärosätes spetsar och unika kompetenser. 

Vincent Nierstrasz, är professor i textilteknologi vid Textilhögskolan och har varit en del av AUTEX och E-TEAM sen 1999:

- Tanken med E-TEAM är att studenterna får en chans att bli en del av lärosätet de är på. De får en begränsad men intensiv upplevelse. Varje lärare de har är speciellt utvald att hålla just sin kurs, vilket gör att studenterna alltid får det senaste inom varje fält.

E-TEAM ges inte alltid på samma lärosäten med jämna mellanrum utan roterar mellan AUTEX-medlemmarna.

- Eftersom vi är en så liten grupp studenter så har vi en väldigt bra dialog med forskarna. Vår feedback lyssnas verkligen på och vi kan själva påverka utbildningen på ett sätt som få andra studenter kan göra under sin master säger Magdalena. Det är ingen normal master den ger så otroligt mycket mer, avslutar hon och kollar klockan.

Om en timme går tåget mot Köpenhamn. Ännu ett land, ännu en stad och ännu en sevärdhet.

Om AUTEX:

AUTEX står för Association of Universities for Textiles och är ett nätverk för universitet och högskolor i Europa med fokus på textil. Nätverket grundades 1994 och har som mission att underlätta samarbete kring textilforskning och textilautbildningar mellan medlemmarna. 

Text: Marc Hermansson
Foto(topp): Marc Hermansson
Foto(infälld): Ida Lindström