Förändring av anställdwebben

Se filmen!
I filmen i nyhetens topp får du en beskrivning av de förändringar som kommer att göras på anställdwebben i början av 2020.

Många tycker att det är svårt att hitta på anställdwebben. Ingångarna är för lika och det upplevs krångligt att hitta den information man vill åt. Detta har varit ett känt problem under en längre tid och nu är det dags för en förändring av anställdwebben.

– Vår ambition är att det ska bli tydligare fokus på innehållet och lättare för dig som medarbetare att hitta i strukturen, berättar Ida Danell, webbspecialist och systemförvaltare.

Förändringen är inte en del av det pågående uppgraderingsprojektet av EPiServer som det först var planerat. Det är dock inte möjligt att vänta längre, så förändringen av anställdwebben genomförs nu utan externa medel. Lansering av förändringen på anställdwebben är planerad till början av 2020.

– Vi har lyssnat och tagit till oss de önskemål som funnits om att tydliggöra och förenkla ingångarna. Därmed renodlas både startsidan och landningssidorna i strukturen samtidigt som det blir färre bilder som pockar på uppmärksamhet. Fokus ligger istället på att guida besökaren rätt i innehållet.

– Det är svårt att hitta en väg som gör alla nöjda, men vår ambition är att förändringen ska upplevas som en förbättring så att de flesta av oss får lättare att hitta i strukturen, förtydligar Ida Danell.

Förändringar

Startsidan

På anställdwebbens startsida har det nya blocket ”Hitta direkt” ersatt ”Vanliga verktyg”. Här ligger länkar till sidor som inte har en naturlig plats i den övriga strukturen som till exempel Aktuellt, men också till de verktyg som är de mest klickade på dagens anställdwebb.

Kalendariet har lyfts upp för att besökaren snabbt ska kunna få en känsla för vad som är på gång för anställda vid högskolan.

Sidfoten

Länkarna till de olika akademi- och enhetssidorna för anställda har flyttats till sidfoten där de finns tillgängliga på alla sidor under anställdwebben. Sidfoten har också kompletterats med ett urval av viktiga e-postadresser.  Genvägarna som samlar länkar för olika funktioner (administratör, chef, lärare med flera) ligger fortsatt kvar i sidfoten. I sidfoten finns också ett antal länkar som är samma på anställdwebben, studentwebben och den externa webben, och som inte går att påverka i dagsläget.

Strukturen

De fem ingångar som finns på dagens anställdwebb har arbetats om och renodlats till tre nya ingångar. De tre nya ingångarna är ”Min anställning”, ”För mitt arbete” och ”Organisation och styrning”.

På de tre landningssidorna listas den underliggande strukturen för varje ingång tillsammans med de fem mest besökta undersidorna för varje menyval. Menyvalen har listats utifrån antal besök i fallande skala. Underlaget för vilka sidor som är mest besökta har hämtats från Google Analytics och baseras på trafik för det senaste året.

Under ”Min anställning” hittar du till exempel information om arbetsmiljö, anställningsvillkor och tjänsteresor.

Under ”För mitt arbete” finns innehåll som du kan behöva i ditt dagliga arbete så som Blankettarkiv, information om olika stödfunktioner samt doktorandhandboken.

Under ”Organisation och styrning” finns information om hur det fungerar att arbeta på en myndighet och också de olika strategiska satsningar som högskolan arbetar med.

Biblioteket återfinns numera under ”Hitta direkt” på anställdwebbens startsida.

Detta ingår inte

Sökfunktion

Sökfunktionen på högskolans webbplats är inte tillräckligt bra. Den är också svår att underhålla och den slutar att fungera med jämna mellanrum. Därför finns ett stort behov av en bättre sökfunktion. Det ingår därför som en viktig del av projektet för uppgradering/byte av CMS från EPiServer 6 till EPiServer 11, vilket förväntas vara klart före sommaren 2020.

Intranät

Det finns också många i organisationen som efterfrågar ett intranät. Detta ingår inte i den här justeringen och inte heller i uppgraderingsprojektet.

Jag har synpunkter!

Har du specifika synpunkter på det som gäller den omgjorda anställdwebben är du välkommen att kontakta webbredaktionen. Detta gör enklast genom att skicka e-post till kommunikation@hb.se

Om du eller din avdelning har önskemål om andra länkar än de fem mest besökta som visas till respektive menyval på landningssidorna kan avsteg göras från det upplägget (de fem mest besökta). Ansvariga för innehållet får i så fall komma med önskemål på annat upplägg (max fem länkar) och motivera varför man önskar annat upplägg än det föreslagna.

Mer information

Läs mer om arbetet med webben och om uppgraderingen av EPiServer.

Text: Johanna Avadahl