Högskolan i Borås satsar på arbetsintegrerad lärarutbildning

Högskolans campus

Claes Lennartsson, tillförordnad akademichef vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT är mycket nöjd med satsningen.
Claes Lennartsson–Det här betyder att vi nu får dedikerade resurser för att bedriva ett viktigt utvecklingsarbete som syftar till att ta fram arbetsintegrerad lärarutbildning. Det är en ny form som både liknar men också skiljer sig en del från den (förskol-)lärarutbildning som vi i dag bedriver med inriktning mot pedagogiskt verksamma.

Kan du kort beskriva hur satsningen kommer att se ut?

–Vi kommer att bedriva utvecklingsarbetet tillsammans med skolhuvudmän i Borås, Sjuhärad, Skaraborg och Norra Halland, men också tillsammans med Högskolan Väst och (genom vårt redan etablerade samarbete på lärarutbildningsområdet) med Högskolan i Skövde. Högskolan Väst har sedan ganska många år ett särskilt uppdrag inom området arbetsintegrerat lärande, och där har man redan utvecklat lärarutbildning i enlighet med detta koncept. Arbetsintegrerat lärande går mycket kort ut på att studenten också får en anställning som lärare från start och arbetar vissa dagar i veckan, samtidigt som man har en handledare och integrerar lärande i olika former mellan akademin och yrkespraktik.

På vilket sätt tänker du att de ska göra mest nytta?

–Vi ser fram emot att få möjlighet att samarbeta med Högskolan Väst inom detta område. De har gjort erfarenheter och har kunskaper som vi kommer att kunna ta med oss i samarbetet och förhoppningsvis kan vi tillsammans, och med skolhuvudmännen, hitta bra former för arbetsintegrerad lärarutbildning som kan bidra till att vi på längre sikt får flera legitimerade lärare. Pengarna gör att vi kan avsätta de personella resurser som krävs i utvecklingsarbetet, vilket kommer att vara ganska krävande. Utbildningsformen är ny, och innehåller en annan sorts samarbete som kräver nya rutiner och stödstrukturer inom både högskolan och i skolverksamheterna som kommer att delta.

Förbättrad distansutbildning

Distansutbildningar bidrar till att nå personer där de befinner sig, och utbildningarna är viktiga för att hela landet ska kunna utvecklas. För 2020 fördelas totalt 7 miljoner kronor för satsningen i regleringsbrev, varav 2 miljoner går till Högskolan i Borås. Fokus ligger på professionsutbildningar och verksamhetsförlagd utbildning samt ett ökat stöd till studenter i samverkan med bland annat lärcentra.

– Regeringen satsar på att utveckla och förbättra distansutbildningarna. Det är ett steg i arbetet med att öka möjligheterna att studera i hela landet, vilket är en viktig pusselbit för att få fler att utbilda sig till exempelvis lärare, sjuksköterska och specialistsjuksköterska och därmed trygga kompetensförsörjningen för välfärden överallt i Sverige, säger Matilda Ernkrans.

Förslagen om arbetsintegrerad lärarutbildning och distansutbildning bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Text: Therese Eriksson
Foto: Anna Sigge