Hon segrade över självkritiken och vann pris för bästa uppsats

Anna Hallpers med blombukett och diplom samt bild av uppsatsframsida

Vad handlar din uppsats om?

– Den handlar om begreppet digitalisering och hur det används i den svenska bibliotekssfären men också i samhället i stort. Jag har analyserat hur begreppet används i rapporten Den femte statsmakten och vilken syn på (digital) teknik som speglas där. Jag ville också ställa frågor om makten över teknikutvecklingen och hur de stora aktörerna på teknikmarknaden påverkar synen på vad som är självklart och önskvärt, liksom vad begreppet digital kompetens egentligen innebär. Fakta om Axiell-priset

Axiell-priset delas ut en gång om året till studenter vid Högskolan i Borås och uppmärksammar uppsatser inom Biblioteks- och informationsvetenskap.

Bakom priset står företaget Axiell som utvecklar IT-tjänster för bibliotek.

Priset innebär ett diplom och en prispeng på
10 000 kr och juryn representeras av Högskolan i Borås, biblioteksprofessionen samt Axiell.

Nominerade till priset var även Robert Ekberg och Kate Visonj, studenter vid Bibliotekshögskolan.

Vad gör du nu, efter att ha avslutat din utbildning?

– Jag jobbar som bibliotekarie i Gagnefs kommun vilket jag började göra under tiden jag skrev uppsatsen. Hittills har jag jobbat med inriktning mot tillgängliga medier men snart tillträder jag en skolbibliotekarietjänst.

Vad tar du med dig från din tid på bibliotekarieprogrammet?

– Gott om nya kunskaper, en viss skoltrötthet och, tack vare uppsatsen, ett otippat starkt intresse för teknikfilosofi.

Vilket är ditt bästa tips till andra uppsatsskribenter?

– När skrivkrampen och självkritiken slog till (vilket den gjorde mest hela tiden) försökte jag tänka att jag var Göran Greider. Skulle han ha haft ångest över att skriva något som andra sedan skulle läsa? Nej, han skulle bara ha skrivit och säkert tyckt att det var kul också. Även om du inte har självförtroendet hos en författarman i 60-årsåldern kan du kanske stundtals låtsas att du har det. Då blir det åtminstone något skrivet som man sedan kan redigera och tänka vidare kring.

Text: Linda Rydh
Foto: Linda Rydh