Information inför jul- och nyårshelgerna

Attestera fakturor

Fakturor som tillhör 2019 ska bokföras på 2019. Därför måste de vara helt attesterade (både granskning och attest) i Proceedo senast den 10 januari. Hantera därför dina fakturor så fort som möjligt i början av 2020.

Hänvisa din mejl och telefon

Glöm inte att hänvisa mejl och telefon innan du går på ledighet.

Släck och stäng av

Glöm inte att släcka lampor och stänga av dator och skärmar innan du lämnar din arbetsplats.

Öppettider

Löpande information om öppettider för olika delar av högskolans verksamhet.