#jagärhär gästade högskolan

Mina Dennert föreläser.

För inbjudna gymnasielever från Bäckängsgymnasiet berättade Mina Dennert om hur #jagärhär vill vara en motkraft till det negativa debattklimat som gör att en del inte vill eller vågar skriva sin åsikt och delta i en diskussion.
– I många situationer har man ett val att kunna stå upp för någon annan.
Hon berättade om sina strategier för att bemöta människor som hotar eller skickar nedsättande kommentarer till henne. Hon visade flera exempel på hur hon har svarat med vänlighet och nyfikenhet, och hur de då slutat vara otrevliga och nyanserat sina åsikter. 

Ikväll tar Mina Dennert emot priset på Sociala medier-priset på Days of Knowledge, högtiden som firar forskning och utbildning och där årets bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delas ut.

Juryns motivering

Årets Sociala medier-pris på 100 000 kronor, tilldelas föreningen och Facebookgruppen #jagärhär, vars medlemmar i praktisk handling och med mod och beslutsamhet bemöter och bekämpar dem som med hat, hot och påhittade fakta försöker begränsa och förminska de sociala mediernas spelrum för konstruktiv samhällsdebatt.

Med Sociala medier-priset, det enda i sitt slag, vill Högskolan i Borås och Borås Stad premiera den person eller organisation som på ett positivt sätt bidrar till samhällsutvecklingen genom sin användning av sociala medier. Priset som är ett stipendium på 100 000 kronor finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Läs mer

Days of Knowledge
Sociala medier-priset

Text och foto: Lina Färm