Knovel e-böcker

Knovel

Knovel är en e-boksplattform med referensverk inom alla ingenjörsämnen. På plattformen finns drygt 9 000 referensverk. Sökmöjligheterna är omfattande och det är också via en särskild sökfunktion möjligt att söka på kemiska ämnen samt fysikaliska egenskaper. Det finns även interaktiva verktyg för beräkningar och analyser av tabeller och diagram.

För att du skall få en överblick av Knovel och hur plattformen fungerar finns en Quick start guide.

Om du vill veta mer om Knovel, kontakta biblioteket på e-post biblioteket@hb.se.

Text: Klaz Arvidson
Bild: Knovel